« Tagasi

Katastriüksuste koha-aadresside muutmine (Suurekivi tee)

Anija Vallavalitsus algatas 19.02.2019 toimunud istungil Lehtmetsa külas Suurekivi teega piirnevate katastriüksuste, millele ei ole aadress määratud Suurekivi tee järgi, koha-aadressi muutmise.

Lehtmetsa külas asuv Suurekivi tee paikneb unikaalaadressi nõudega alal, kus hoonestatud ja hoonestamisele kuuluvad katastriüksused tuleb aadresseerida liikluspinna järgi. Liikluspinna järgi määratavates lähiaadressides kasutatavad aadressinumbrid määratakse nii, et ühel pool liikluspinda kõrvuti asetsevatel maaüksustel või järjestikku paiknevatel hoonetel on paaritud numbrid ja teisel pool liikluspinda asetsevatel maaüksustel või järjestikku paiknevatel hoonetel on paarisnumbrid.

Korralduse eelnõuga otsustatakse muuta Anija vallas Lehtmetsa külas asuvate katastriüksuste, millele ei ole aadress määratud Suurekivi tee järgi, koha-aadressi alljärgnevalt:

Jrk

Kinnistu nr

Katastritunnus

Senine aadress

Uus aadress

1.

1766802

14001:002:1611

Jõeääre, Lehtmetsa küla

Suurekivi tee 1, Lehtmetsa küla

2.

1766802

14001:002:1612

Suurekivi, Lehtmetsa küla

Suurekivi tee 2, Lehtmetsa küla

3.

386302

14001:002:0840

Käära, Lehtmetsa küla

Suurekivi tee 3, Lehtmetsa küla

4.

2781002

14001:002:3450

Haava, Lehtmetsa küla

Suurekivi tee 4, Lehtmetsa küla

5.

2533802

14001:002:2490

Aru, Lehtmetsa küla

Suurekivi tee 5, Lehtmetsa küla

6.

4682102

14001:002:0011

Virksi, Lehtmetsa küla

Suurekivi tee 6, Lehtmetsa küla

7.

1372102

14001:002:1830

Jõekääru, Lehtmetsa küla

Suurekivi tee 7, Lehtmetsa küla

8.

930602

14001:002:0220

Saarepera, Lehtmetsa küla

Suurekivi tee 8, Lehtmetsa küla

9.

902302

14001:002:1190

Truberi, Lehtmetsa küla

Suurekivi tee 9, Lehtmetsa küla

Koha-aadressi muutmise korralduse eelnõu saadetakse tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Suurekivi teega piirnevate kinnistute omanikele. Aadressiandmete muutmine ei too puudutatud isikutele kaasa lisaasjaajamisi, muudatused tehakse automaatselt kõigis registrites (rahvastikuregister, ehitisregister, kinnistusraamat).