« Tagasi

Katastriüksuste koha-aadresside muutmine (Suurekivi tee)

Lehtmetsa külas asuv Suurekivi tee ja sellega piirnevad maaüksused paiknevad aadressiandmete süsteemi infosüsteemi (ADS-i infosüsteem) vastutava töötleja määratud unikaalaadressi nõudega alal, kus hoonestatud ja hoonestamisele kuuluvad katastriüksused tuleb aadresseerida liikluspinna järgi. Liikluspinna järgi määratavates lähiaadressides kasutatavad aadressinumbrid määratakse nii, et ühel pool liikluspinda kõrvuti asetsevatel maaüksustel või järjestikku paiknevatel hoonetel on paaritud numbrid ja teisel pool liikluspinda asetsevatel maaüksustel või järjestikku paiknevatel hoonetel on paarisnumbrid. Kuna kinnistute omanikud on avaldanud soovi säilitada praegu kasutusel olevate katastriüksuste aadresside nimed, siis määratakse Suurekivi teega piirnevatele katastriüksustele paralleelaadressid, mis  koosneb aadressikoha järgsest aadressist ja aadressiobjekti nimest. Anija Vallavalitsus algatas 08.12.2020 toimunud istungil korralduse eelnõuga Anija vallas Lehtmetsa külas asuvate katastriüksuste koha-aadressi alljärgnevalt:

Jrk

Kinnistu nr

Katastritunnus

Senine aadress

Uus aadress

1.

386302

14001:002:0840

Käära, Lehtmetsa küla

Suurekivi tee 3 // Käära, Lehtmetsa küla

2.

2781002

14001:002:3450

Haava, Lehtmetsa küla

Suurekivi tee 4 // Haava, Lehtmetsa küla

3.

2533802

14001:002:2490

Aru, Lehtmetsa küla

Suurekivi tee 5 // Aru, Lehtmetsa küla

4.

4682102

14001:002:0011

Virksi, Lehtmetsa küla

Suurekivi tee 6 // Virksi, Lehtmetsa küla

5.

1372102

14001:002:1830

Jõekääru, Lehtmetsa küla

Suurekivi tee 7 // Jõekääru, Lehtmetsa küla

6.

930602

14001:002:0220

Saarepera, Lehtmetsa küla

Suurekivi tee 8 // Saarepera, Lehtmetsa küla

7.

902302

14001:002:1190

Truberi, Lehtmetsa küla

Suurekivi tee 9 // Truberi, Lehtmetsa küla

Puudutatud kinnisasjade omanikel on õigus 15 päeva jooksul teate saamisest arvates esitada Anija Vallavalitsusele omapoolne kirjalik arvamus. Arvamuse tähtajaks esitamata jätmise korral loetakse, et kinnisasja omanik katastriüksuse koha-aadressi muutmisega nõus.