« Tagasi

Katastriüksuste koha-aadresside muutmine (Ojakalda tee)

Anija Vallavalitsus algatas 29.01.2019 toimunud istungil Ülejõe külas Ojakalda teega piirnevate katastriüksuste, millele ei ole aadress määratud Ojakalda tee järgi, koha-aadressi muutmise.

Ülejõe külas asuv Ojakalda tee paikneb unikaalaadressi nõudega alal, kus hoonestatud ja hoonestamisele kuuluvad katastriüksused tuleb aadresseerida liikluspinna järgi. Liikluspinna järgi määratavates lähiaadressides kasutatavad aadressinumbrid määratakse nii, et ühel pool liikluspinda kõrvuti asetsevatel maaüksustel või järjestikku paiknevatel hoonetel on paaritud numbrid ja teisel pool liikluspinda asetsevatel maaüksustel või järjestikku paiknevatel hoonetel on paarisnumbrid.

Korralduse eelnõuga otsustatakse muuta Anija vallas Ülejõe külas Ojakalda teega piirnevate katastriüksuste, millele ei ole aadress määratud Ojakalda tee järgi, koha-aadressi alljärgnevalt:

Jrk

Kinnistu nr

Katastritunnus

Senine aadress

Uus aadress

1.

8679102

14001:002:0142

Sillaotsa, Ülejõe küla

Ojakalda tee 1, Ülejõe küla

2.

12612502

14001:002:0498

Venskaitise, Ülejõe küla

Ojakalda tee 2, Ülejõe küla

3.

981002

14001:002:0970

Ojakalda, Ülejõe küla

Ojakalda tee 3, Ülejõe küla

4.

2717902

14001:002:3380

Kaseoja, Ülejõe küla

Ojakalda tee 5, Ülejõe küla

 

Koha-aadressi muutmise korralduse eelnõu saadetakse tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Ojakalda teega piirnevate kinnistute omanikele. Aadressiandmete muutmine ei too puudutatud isikutele kaasa lisaasjaajamisi, muudatused tehakse automaatselt kõigis registrites (rahvastikuregister, ehitisregister, kinnistusraamat).