« Tagasi

Katastriüksuste koha-aadresside muutmine - Mäe tänav, Aegviidu

Aegviidu alevis asuv Mäe tänav paikneb unikaalaadressi nõudega alal, kus hoonestatud ja hoonestamisele kuuluvad katastriüksused tuleb aadresseerida liikluspinna järgi. Liikluspinna järgi määratavates lähiaadressides kasutatavad aadressinumbrid määratakse nii, et ühel pool liikluspinda kõrvuti asetsevatel maaüksustel või järjestikku paiknevatel hoonetel on paaritud numbrid ja teisel pool liikluspinda asetsevatel maaüksustel või järjestikku paiknevatel hoonetel on paarisnumbrid. Aegviidu alevis asuvate Poolemõisa tn 1 katastriüksuse ja Poolemõisa tn 2 katastriüksuse aadressid ei vasta aadressiandmete süsteemi nõuetele kuna juurdepääs nendele katastriüksustele Poolemõisa tänavalt puudub ja sellest tulenevalt tuleb neid aadresse muuta.

Anija Vallavalitsus avalikustab eelteate alates 25.07.2019.a Anija valla kodulehel. Muudetava aadressiobjekti omanikul on õigus 15 päeva jooksul teate saamisest arvates esitada Anija Vallavalitsusele omapoolne kirjalik arvamus. Arvamuse tähtajaks esitamata jätmise korral loetakse, et aadressiobjekti omanik on aadressi muutmisega nõus.

Korralduse eelnõu järgi muudetakse koha-aadressid järgmiselt:

Jrk

Kinnist nr

Katastritunnus

Senine aadress

Uus aadress

1.

13638502

11201:001:0046

Poolemõisa tn 1, Aegviidu alev

Mäe tn 4, Aegviidu alev

2.

10202602

11201:001:0023

Poolemõisa tn 2, Aegviidu alev

Mäe tn 7, Aegviidu alev