« Tagasi

Katastriüksuste koha-aadresside muutmine (Jõekalda tee)

Anija Vallavalitsus algatas 29.01.2019 toimunud istungil Ülejõe külas Jõekalda teega piirnevate katastriüksuste, millele ei ole aadress määratud Jõekalda tee järgi, koha-aadressi muutmise.

Ülejõe külas asuv Jõekalda tee paikneb unikaalaadressi nõudega alal, kus hoonestatud ja hoonestamisele kuuluvad katastriüksused tuleb aadresseerida liikluspinna järgi. Liikluspinna järgi määratavates lähiaadressides kasutatavad aadressinumbrid määratakse nii, et ühel pool liikluspinda kõrvuti asetsevatel maaüksustel või järjestikku paiknevatel hoonetel on paaritud numbrid ja teisel pool liikluspinda asetsevatel maaüksustel või järjestikku paiknevatel hoonetel on paarisnumbrid.

Korralduse eelnõuga otsustatakse muuta Anija vallas Ülejõe külas Jõekalda teega piirnevate katastriüksuste, millele ei ole aadress määratud Jõekalda tee järgi, koha-aadressi alljärgnevalt:

Jrk

Kinnistu nr

Katastritunnus

Senine aadress

Uus aadress

1.

1853702

14001:002:2250

Rannametsa, Ülejõe küla

Jõekalda tee 2, Ülejõe küla

2.

2283902

14001:002:2240

Pargi, Ülejõe küla

Jõekalda tee 4, Ülejõe küla

3.

9125302

14001:002:0152

Jõekalda, Ülejõe küla

Jõekalda tee 6, Ülejõe küla

4.

1906402

14001:002:2260

Kiviranna, Ülejõe küla

Jõekalda tee 8, Ülejõe küla

 

Koha-aadressi muutmise korralduse eelnõu saadetakse tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Jõekalda teega piirnevate kinnistute omanikele. Aadressiandmete muutmine ei too puudutatud isikutele kaasa lisaasjaajamisi, muudatused tehakse automaatselt kõigis registrites (rahvastikuregister, ehitisregister, kinnistusraamat).