« Tagasi

Katastriüksuse koha-aadressi muutmine (Lilli küla, Raadiku tee)

Anija Vallavalitsus algatas 15.01.2019 toimunud istungil Lilli külas Raadiku teega piirnevate katastriüksuste, millele ei ole aadress määratud Raadiku tee järgi, koha-aadressi muutmise. Liikluspinna järgi määratavates lähiaadressides kasutatavad aadressinumbrid määratakse nii, et ühel pool liikluspinda kõrvuti asetsevatel maaüksustel või järjestikku paiknevatel hoonetel on paaritud numbrid ja teisel pool liikluspinda asetsevatel maaüksustel või järjestikku paiknevatel hoonetel on paarisnumbrid. Kuna Raadiku teest vasakule poole jäävatele piirnevatele katastriüksustele on määratud aadress Raadiku tee järgi ja need on nummerdatud kooskõlas kehtivate nõuetega saab olemasolevat numeratsiooni järgides määrata aadressi ka nendele kolmele Raadiku  teest paremale poole jäävate piirnevatele hoonestatud katastriüksusele, mille aadress ei ole määratud Raadiku tee järgi. 

Korralduse eelnõuga otsustatakse muuta Anija vallas Lilli külas asuvate katastriüksuste koha-aadressi alljärgnevalt:

Jrk

Kinnistu nr

Katastritunnus

Senine aadress

Uus aadress

1.

1334002

14001:002:1430

Paveli, Lilli küla

Raadiku tee 2, Lilli küla

2.

959202

14001:002:1420

Luige, Lilli küla

Raadiku tee 4, Lilli küla

3.

1325702

14001:002:1480

Vooseli, Lilli küla

Raadiku tee 6, Lilli küla