« Tagasi

Anija vald taotleb toetust vallaelanikele kompostrite soetamiseks

Biojäätmete liigiti kogumine on juba praegu kõigile kohustuslik, kuid hiljemalt 31. detsembriks 2023 on kõikjal Eestis kohustus tekkekohalt biojäätmete liigiti kogumine korraldada. Samuti hakatakse biojäätmete liigiti kogumise üle rangemat kontrolli teostama. Sellest tulenevalt on SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) avanud taotlusvooru kohalikele omavalitsustele, kust on võimalik taotleda toetust biojäätmete liigiti kogumise edendamiseks.

Anija Vallavalitsus valmistab ette projekti KIK-lt toetuse taotlemiseks, et Anija valla elanikud saaksid kodumajapidamisele soetada biojäätmete kiirkompostri umbes 80% soodsamalt. See tähendab, et elanikud maksaksid kiirkompostrite soetamise eest 20% kiirkompostri hinnast ehk hinnanguliselt kuni 60 eurot. Hangitakse kompostrid, mis on mõeldud aastaringseks kompostimiseks.

Keskkonnainvesteeringute Keskusele taotluse esitamiseks kuulutab Anija Vallavalitsus välja eeltaotlemise perioodi, mille jooksul tuleb enda kiirkompostri soov kinnitada. Täpne omaosalus selgub positiivse rahastusotsuse järgselt hanke tulemusel. Rahastuse korral tuleb eeltaotluse esitanud isikul tasuda Anija Vallavalitsusele kompostri omaosaluse summa. Kiirkompostri soetamine 80% toetusega on võimalik vaid eeltaotluse esitanud kinnistuomanikele, kellel on kehtiv jäätmeveoleping ja majapidamises on vähemalt üks Anija valla sissekirjutusega elanik.

Taotlus tuleb esitada hiljemalt 11. oktoobriks 2021 täites vormi: https://forms.gle/mqBt46diCSKcoj3m7