« Tagasi

Kehtestati Aegviidu alevi Piibe mnt 8 detailplaneering kaupluse rajamiseks.

Anija Vallavalitsuse 18.05.2021 korraldusega nr 2-3/229 kehtestati Anija valla Aegviidu alevi Piibe
mnt 8 maaüksuse ja lähiala detailplaneering.
Anija valla Aegviidu alevi Piibe mnt 8 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringuga lahendati
põhimõtted kauplusehoone lammutamiseks ja uue rajamiseks. Planeeritavale krundile on ette nähtud
üks kaupluse hoone, ligikaudu 10 parkimiskohta ja hoone teenindamiseks vajalikud rajatised ja ning
tehnovõrgud.
Detailplaneeringu elluviimisega kaasneb majanduslik mõju, mis toetab kvaliteetse elukeskkonna
arengut. Planeeringu elluviimise tagajärel mitmekesistub Aegviidu keskuse-ala ja avaliku ruumi
kasutusvõimalused erinevate liikumisvahenditega, paraneb juurdepääsetavus kõikidele sotsiaalsetele
gruppidele. Looduslikud mõjud on minimaalsed, kuna planeeringuala asub varem kasutuses olnud ja
väljakujunenud hoonestatud alal. Planeering on kättesaadav
https://atp.amphora.ee/anijavv/index.aspx?itm=272614