« Tagasi

Kehra Sotsiaalkeskus kuulutab välja konkursi perevanema leidmiseks

KEHRA  SOTSIAALKESKUS

kuulutab välja konkursi

PEREVANEMA

leidmiseks

 

Sinu peamised tööülesanded:

Perevanema töö asendushooldusteenuse osutamisel perekodus (asukoht Kehras). Töö põhisisuks on lapse/laste põhivajaduste rahuldamine ning selleks vajalike peresarnaste, turvalisust ja arengut soodustavate elutingimuste ning seda toetava keskkonna loomine.

Töö põhikomponentideks on lapse/laste:

-          heaolu ja õiguste tagamine;

-          igapäevaelus toimetuleku õpetamine nii kodus kui ka väljaspool kodu, sealhulgas iseenda ja oma ümbruse eest hoolitsema õpetamine;

-          toetamine suhete loomisel ja säilitamisel, sealhulgas suhtlemisel pereliikmete ja tugivõrgustikuga;

-         abistamine ja juhendamine haridusasutuses (lasteaias) arendus- ja õpiprotsessis osalemisel;

-          huvitegevuste järjepidevuse tagamine planeerimise, motiveerimise, juhendamise ja vajadusel suunamise kaudu;

-          teiste vajalike teenuste ja toetuste tagamine;

-         abistamine asjaajamisel ametiasutustes või muudes institutsioonides;

-          saatmine spetsialistide vastuvõttudel või muudel kohtumistel ja üritustel;

-          turvalisuse jälgimine;

-         toetamine muutmist vajavate olukordade lahendamisel tuginedes lapse sisemiste jõuvarude kasutusele võtmisele;

-          emotsionaalse toe pakkumine, kogemuste või teabe vahendamine;

-          ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena.

Koostöö tegemine:

-          Anija valla laste ja perede spetsialistiga;

         lasteaia ja koolidega, milles lapsed käivad;

-          perearstidega ja tervishoiuteenuse osutajatega;

-          vajadusel teiste teenuse osutajatega.

 

Kandidaadile esitatavad nõuded:

                     Oled vähemalt 25-aastane.

                     Omad vähemalt keskharidust.

                     Sul on laste kasvatamiseks vajalikud isikuomadused.

                     Omad lastega töötamise kogemust.

                     Vastad lastekaitseseaduse §-s 20 sätestatud nõuetele.

                     Arvuti kasutamise oskus.

                     Omad B-kategooria juhilube.

                     Oled läbinud „Asendushooldusteenuse ja turvakoduteenuse osutamisel lapsele teenust vahetult osutava isiku" täiendkoolituse või oled valmis ja kohustud täiendkoolituse läbima ühe aasta jooksul tööleasumisest arvates.

                     Väga hea eesti keele oskus.

                     Valmisolek ööpäevaringseks tööks graafiku alusel (katkematu tööaeg ei saa olla lühem kui viis ööpäeva).

Kasuks tuleb Sinu:

  • Varasem töökogemus erinevas vanuses ja/või erivajadustega lastega.
  • Empaatiavõime, tolerantsus, pühendumus, pingetaluvus, otsustusvõime, vastutus- ja kohusetunne, koostöö- ja motiveerimisvõime.
  • Väga hea suhtlemis-, väljendus- ja kuulamisoskus.

 

 

Omalt poolt pakume:

·         sõbralikku ja toetavat meeskonda;

·         motiveerivat töötasu ja abi sisse-elamisel;

·         35 kalendripäeva põhipuhkust.

 

Konkursil osalemiseks tuleb Sul esitada:

  • motivatsioonikiri
  • elulookirjeldus
  • haridust tõendavate dokumentide koopiad

 

Tööle asumine suvel 2021.

 

Kandideerimisavaldus saata e-postiga kai.viirmann@anija.ee hiljemalt 31.05.2021.

 

Lisainfo Kai Viirmann 5332 8474 või kai.viirmann@anija.ee.