« Tagasi

KAARDISTAME KASUTUSES OLEVAT ASBESTI

Keskkonnaministeerium soovib kaardistada Eestis veel kasutuses olevat asbesti sisaldavate toodete kogust, et paremini planeerida järgmiste perioodide toetusi asbesti sisalduvate jäätmete kogumiseks. Asbesti sisaldub eelkõige eterniidis, kuid ka muudes vanades ehitusmaterjalides.

Kui Sinul on kasutuses olevat eterniiti või asbesti sisaldavat ehitusmaterjali, siis palun anna sellest teada 31. jaanuarini Anija Vallavalitsuse e-posti aadressile: evelin.kolbak@anija.ee

Vajalik info:

  1. Kinnistu täpne aadress (kinnistu nimi, asula ja võimalusel ka katastri nr)
  2. Omaniku või elaniku kontaktandmed (e-post; telefon nr)
  3. Asbestijäätmete kogus tonnides (1m2 eterniiti on umbes 15 kg)
  4. Millal plaanite asbesti sisaldavatest jäätmetest vabaneda/need üle anda:
  1. 2021-2025
  2. Kunagi tulevikus (ei ole veel plaaninud)

NB! Tegemist on ainult andmete kaardistamisega, selle alusel ei avane veel võimalust asbestijäätmete kogumisringile registreerimiseks.