« Tagasi

Kehtestati Aegviidu alevi Telliskivi tn 4 maaüksuse ja lähiala detailplaneering

Anija Vallavalitsuse 14.09.2020 korraldusega nr 2-3/358 kehtestati Aegviidu alevi Telliskivi tn 4 maaüksuse ja lähiala detailplaneering. Aegviidu alevi Telliskivi tn 4 kinnistu (katastriüksus 11201:001:0022) detailplaneeringuga planeeriti olemasoleva puidu töötlemise hoone laiendamisega seotud ehitusõigus, tehnorajatised ja juurdepääsud. Planeeringu elluviimine olulisi muutusi piirkonnas kaasa ei too. Puidu töötlemisega seotud mõjude vähendamiseks tehti detailplaneeringuga ettepanek rajada saepuru filtersüsteem ja hoone kütte automaatika. Majanduslikult mõjub planeeritud tegevus piirkonda arendavana, kuna planeeringu ellurakendamisel korrastatakse liikluskorraldus ja hoonestus ning muudetakse tootmine efektiivsemaks. Planeering on kättesaadav Anija valla dokumendiregistrist
ja Anija Vallavalitsuses F.R. Kreutzwaldi tn 6, Kehra linn, Anija vald.