« Tagasi

Liikluspinna Kaasiku tee ruumikuju muutmine

Ülejõe külas asuva Kaasiku tee 3 kinnistu nr 830302 omanik, tegi 27.08.2020 Anija Vallavalitsusele taotluse Kaasiku tee ruumikuju muutmiseks. Lähtudes taotlusest algatas Anija Vallavalitsus 08.09.2020 Ülejõe külas asuva liikluspinna Kaasiku tee ruumikuju muutmise vastavalt asendiplaanile (lisa 1) ja saatis eelnõu kõikidele Kaasiku teega piirnevate kinnistute omanikele arvamuse avaldamiseks.   

Puudutatud kinnisasjade omanikel on õigus 15 päeva jooksul teate saamisest arvates esitada Anija Vallavalitsusele omapoolne kirjalik arvamus. Arvamuse tähtajaks esitamata jätmise korral loetakse, et kinnisasja omanik on Kaasiku tee liikluspinnana muutmisega nõus.