« Tagasi

Eluaseme kohandamise taotlemine

Anija valla puuetega inimesed!

Avatud on taotlusvoor "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine", mille raames on võimalik puudest tulenevalt taotleda toetust oma eluruumi kohandamiseks või ümberehitamiseks.

Kes saab taotleda?

Puudega inimene puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse tähenduses.

Millisteks kohandusteks saab toetust taotleda?

Eluruumide kohandamiseks või ümberehitamiseks tulenevalt puudega inimese individuaalsetest vajadustest alljärgnevalt:

1) liikuvusega seotud toimingute parandamiseks, sh eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist (püsti, pikali ja istuma saamine, treppidest üles ja alla liikumine, ustest ja väravatest sisse ja välja liikumine);

2) hügieenitoimingute (pesemis- ja tualetitoimingud) parandamiseks;

3) köögitoimingute (toiduvalmistamine, söömine ja joomine) parandamiseks.

 

Avalduse esitamisel lähtuda sotsiaalkaitseministri 26.02.2018 määrusest nr 4 "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" https://www.riigiteataja.ee/akt/128022018002

 

Toetuse saamiseks palume esitada Anija Vallavalitsusele kirjalik allkirjastatud avaldus aadressil F. R. Kreutzwaldi tn 6, Kehra, Anija vald, Harjumaa või saata e-postile anija@anija.ee

Avalduste esitamise tähtaeg on 10.05.2019.

 

Lisainfo: Airi Hõrrak (sotsiaaltööspetsialist) tel 619 9006, 5551 1944, e-post airi.horrak@anija.ee või Marge Raja (abivallavanem) tel 619 9005, 512 5245, e-post marge.raja@anija.ee.