« Tagasi

Anija vallavalitsus rajas Alaverre LEADER programmi abil multifunktsionaalse veesilma

Anija vallavalitsus rajas PRIA  elukeskkonna arendamise meetme toetuse abiga Alaverre mitmeotstarbelise veesilma.
Alavere mõisa pargis asuva tiigi veetaset reguleeriv lüüs oli amortiseerunud ja tiik veetaimi täis kasvanud. Tiik puhastati veetaimedest, süvendati ja rajati supluskoht. Lüüs on rekonstrueeritud ning rajati ka päris uus tuletõrje veevõtukoht.

Projekti kogumaksumus oli 98 163,24€. Sellest LEADER toetus 64% ehk 62 824,45€ ja Anija valla omafinantseering 35 338,79€.