« Tagasi

OÜ Velko AV määrati vee-ettevõtjaks Aegviidu alevis

Anija Vallavolikogu 14.12.2017 otsuse nr 21 „Vee-ettevõtja määramine ja tegevuspiirkonna kehtestamine" alusel on OÜ Velko AV nimetatud vee-ettevõtjaks Aegviidu alevis ja alustab tegevust alates 01.01.2018. Alates 01.02.2018 hakkavad Aegviidu piirkonnas kehtima OÜ Velko AV-le Konkurentsiameti otsusega nr 9.1-3/12-006 kehtestatud veeteenuse hinnad järgnevalt: Veevarustuse hind, tasu võetud vee eest - 0,8793 €/m3 ilma käibemaksuta (1,0552 €/m3 käibemaksuga) Heitvee ärajuhtimine ja puhastamine, tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest – 1,9149 €/m3 ilma käibemaksuta (2,2979  €/m3 käibemaksuga)