« Tagasi

Raudoja küla Jõeoru maaüksuse detailplaneeringu eelnõu on avalikustamisel

Anija Vallavalitsus korraldab Raudoja küla Jõeoru maaüksuse detailplaneeringu eelnõu avaliku väljapaneku 25.10.2018-26.11.2018. Detailplaneering algatati Anija Vallavolikogu 17.05.2018 otsusega nr 54. Planeeringuala asub Anija vallas Raudoja külas Jõeoru maaüksuse lõunapoolsel alal (katastritunnus 14001:001:1190). Jõeoru maaüksus on poolitatud Soodla jõega. Lisandub juurdepääsutee, mis jääb riigimetsa maale. Planeeringuala suurus on ca 1,5 ha. Detailplaneeringu eelnõu lahendusega on tehtud ettepanek ühe elamu ja selle abihoonete püstitamiseks. Kinnistu sihtotstarbe muutmist ja kruntideks jaotamist ei plaanitud. On tehtud ettepanek Soodla jõe ehituskeeluvööndi vähendamiseks kuni 20 meetrini. Kavandatav tegevus järgib piirkonnas väljakujunenud külastruktuuri ning ei too kaasa olulisi keskkonnamõjusid. Planeeringu lahendusega saab tutvuda http://anija.kovtp.ee/algatatud-detailplaneeringud või Anija Vallavalitsuses F.R.Kreutzwaldi tn 6, Kehra linn. Vajadusel täiendav info inga.vainu@anija.ee või telefonil 5272963.