« Tagasi

Anija Vallavolikogu 11. istung toimub neljapäeval 23.augustil 2018

KUTSE ISTUNGILE

Anija Vallavolikogu  11. istung toimub neljapäeval

23.augustil 2018 algusega kell 9.00  volikogu saalis.

Päevakorra projekt:

 1. Detailplaneeringu kehtestamine (Kuusemäe põik). R.Noor
 2. Arvamus geoloogiliste uuringute lubade taotluste ja otsuste eelnõude kohta R.Noor
  1. Soodla III,
  2. Poolvahe IV.
 3. Arvamus vee erikasutusloa pikendustaotluse kohta (Kaunissaare HEJ OÜ). R.Noor
 4. Kinnisasja omandamiseks loa andmine. R.Noor
 5. Projekti „Anija valla tänavavalgustuse taristu renoveerimine" omafinantseeringu tasumise garanteerimine. I lugemine R.Noor
 6. Tänavavalgustuse teenuse ostmine ja arendamine. R.Noor
 7. Maaüksuste võõrandamine. R.Noor
 8. Enampakkumise korraldamine (Farmi kinnistu). R.Noor
 9. Pooleliolevate detailplaneeringute lõpetamine. R.Noor.
 10. Anija valla kalmistute registri põhimäärus. I lugemine R.Noor
 11. Vallavara valitsemise kord.  II lugemine H.Laks
 12. Anija valla sümboolika kinnitamine. H.Laks
 13. Aegviidu Vallavolikogu 18.09.2013 otsuse nr 25 „Aegviidu Kooli Hoolekogu tegutsemise kord" kehtetuks tunnistamine. M.Raja
 14. Anija valla 2018.a. eelarve täitmine seisuga 31.07.2018. L.Hansen
 15. Anija valla 2018.a. III lisaeelarve. L.Hansen
 16. Anija valla finantsjuhtimise kord. I lugemine  L.Hansen
 17. Anija valla arengukava 2018 – 2025 kinnitamine. I lugemine M.Kuul
 18. Omavalitsuste üürimajade projekti kogemused teistes valdades. Informatsioon. A.Karotam

Järgmine volikogu istung  toimub  27. septembril 2018.

Jaan Oruaas

Volikogu esimees