« Tagasi

Kehras Aia tn 12 maaüksusel algatati detailplaneering kortermajade püstitamiseks

Anija Vallavalitsuse 23.01.2018 korraldusega nr 2-3/42 algatati Anija valla Kehra linna Aia tn 12 maaüksuse ja lähiala detailplaneering. Planeeringu eesmärk on kinnistu jagamine kuni kolmeks korterelamu krundiks ja hoonete ehitusõiguse määramine Aia tn 12 maaüksusel (katastriüksus 14001:001:1121). Anija valla Kehra linna Aia tn 12 kinnistu asub kortermajade ja ühepereelamute vahelisel alal infrastruktuuriga kaetud piirkonnas. Varem on ala kasutusel olnud ühepereelamute ja aiamaadena. Tänaseks on hooned ja aiad lammutatud ning ala hooldatakse rohumaana. Planeeringuala moodustab lisaks Aia tn 12 maaüksusele piiriäärsed tänavad - Aia tänav ja Sõpruse väljaku tänav, kus tuleb arvestada nõuetekohase liikluskorraldusega. Planeeringuala suurus on ligikaudu 8500 m2. Planeeringuala jääb Anija valla üldplaneeringuga määratud elamumaa juhtotstarbega detailplaneeringu kohustusega maale. Detailplaneering vastab üldplaneeringule. Korraldusega saab tutvuda Anija Vallavalitsuses F.R. Kreutzwaldi tn 6, Kehra linn, Anija vald, Harjumaa ja valla veebilehel www.anija.ee. Täiendav info Anija valla arhitekt-planeeringuspetsialistilt Inga Vainu 6199016, inga.vainu@anija.ee.