« Tagasi

Anija Vallavolikogu 8. istung toimub neljapäeval 19. aprillil 2018 algusega kell 9.00 volikogu saalis.

 KUTSE ISTUNGILE

 

Anija Vallavolikogu  8. istung toimub neljapäeval

19. aprillil 2018 algusega kell 9.00  volikogu saalis.

 

Päevakorra projekt:

 1. Maa taotlemine munitsipaalomandisse R.Noor

a) Keskuse tänava kergliiklustee L1

                   b) Kalda tn 8a

 1. Anija Vallavolikogu 22.02.2018 otsuse nr 36 „Maa taotlemine munitsipaalomandisse (Kose mnt 2a) muutmine. R.Noor
 2. Arvamus õhusaasteloa taotluse kohta. R.Noor
 3. Haldusülesande täitmise volitamine ja lepingu sõlmimiseks volituste andmine. R.Noor
 4. Anija valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri. R.Noor
 5. Anija valla sümboolika kinnitamine. H.Laks
 6. Riikliku järelevalve ülesannete delegeerimine. H.Laks
 7. Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel. M.Raja
 8. Kehra Gümnaasiumi arengukava 2018 - 2022. M.Raja
 9. Anija valla 2018.aasta I lisaeelarve. L.Hansen
 10. MTÜ Voose Kõrts taotlus. L.Hansen
 11. Eelarve täitmine seisuga 31.märts 2018. L.Hansen
 12. Volikogu poole pöördumisest. J.Oruaas
 13. Teated

Järgmine volikogu istung  toimub  24.mail  2018

 

Jaan Oruaas

Volikogu esimees

 

OTSEÜLEKANDE LINK