« Tagasi

Lehtmetsa küla Aiandi ja Valge-Lavendli maaüksustel algatati detailplaneering

Anija Vallavalitsuse 23.01.2018 korraldusega nr 2-3/42 algatati Anija valla Lehtmetsa küla Aiandi ja Valge-Lavendli maaüksuste osa detailplaneering. Anija valla Lehtmetsa küla Aiandi ja Valge-Lavendli maaüksused asuvad endise aiandi kompleksi aladel Kehra linna vahetus läheduses. Planeeringuala moodustab osa Aiandi maaüksusest, osa Valge-Lavendli maaüksusest ja lisandub juurdepääsutee koridor. Planeeringuala suurus kokku ca 2 ha. Planeeringuala piir lisatud. Käesoleva planeeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine akende ja uste valmistamise tehase püstitamiseks ja selle teenindamiseks vajalike kommunikatsioonide lahendamine. Planeeringuala jääb Anija valla üldplaneeringuga määratud tootmismaa juhtotstarbega detailplaneeringu kohustusega maale. Detailplaneering vastab üldplaneeringule. Kavandatakse tootmishoonet ehitisaluse pindalaga kuni 3000 m2. Tegevus on vähese müraga ja sobib elamu piirkonda. Liikluskoormuse suurenemisel, tuleb kaaluda uue juurdepääsutee rajamist riigimaanteelt 12 Kose-Jägala tee. Korraldusega saab tutvuda Anija Vallavalitsuses F.R. Kreutzwaldi tn 6, Kehra linn, Anija vald, Harjumaa ja valla veebilehel www.anija.ee. Info Anija valla arhitekt-planeeringuspetsialistilt Inga Vainu 6199016, inga.vainu@anija.ee.