« Tagasi

Anija Vallavolikogu 4. istung toimub neljapäeval 14. detsembril 2017

KUTSE ISTUNGILE
 
                                     Anija Vallavolikogu  4. istung toimub neljapäeval 
                                  14. detsembril 2017 algusega kell 9.00  volikogu saalis.
 
Päevakorra projekt:
 
1. Aegviidu lasteaia osalustasu kehtetuks tunnistamine. Marge Raja 
2. Koolieelsetes lasteasutustes lastevanemate poolt kaetavate kulude katmise korra
kehtestamine. Marge Raja
3. Aegviidu Vallavolikogu 26.10.2011 määruse nr 16 „Õpilaste sõidukulude kompenseerimise ulatus ja kord Aegviidu vallas" kehtetuks tunnistamine. Marge Raja 
4. Kehra linnalasteaed „Lastetare", lasteaed „Lepatriinu" ja Alavere lasteaed „Mõmmila" ühendamine. Marge Raja
5. Üldplaneeringute ülevaatamine. Riivo Noor 
6. Maamaksumäära kehtestamine. Riivo Noor 
7. Maa taotlemine munitsipaalomandisse (Lauda). Riivo Noor
8. Maa taotlemine munitsipaalomandisse (Karjalauda). Riivo Noor
9. Vallavara võõrandamine OÜ-le Velko AV. Riivo Noor
10. Anija Vallavolikogu 24.04.2008 otsuse nr 403  „Vee-ettevõtja määramine ja tegevuspiirkonna kehtestamine" täiendamine. Riivo Noor
11. Anija valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017 – 2028 kinnitamine. Riivo Noor
12. Vallavara tasuta võõrandamine Sihtasutusele  Anija Valla Spordimaailm. Liivi Hansen 
13. Anija valla 2018.a. eelarve I lugemine. Liivi Hansen 
14. Vallavanemale ja volikogu esimehele hüvitise maksmine. Arvi Karotam
15. Anija Vallavolikogu 16.11.2017 otsuse nr 12 „Volikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine" muutmine. Jaan Oruaas
16. Teated
 
 
Järgmine volikogu istung  toimub  18.jaanuaril 2018
 
 
Jaan Oruaas
Volikogu esimees