« Tagasi

Anija Vallavalitsuse eelinfo 8. jaanuar – 12. jaanuar 2018

Teisipäev, 9. jaanuar
 
kell 9.00 Anija Vallavalitsuse istung. Osalevad: Arvi Karotam, Liivi Hansen, Heldi Laks, ja Riivo Noor. Lisainfo Heldi Laks, telefon 619 9001, e-post heldi.laks@anija.ee.
vallavanem Arvi Karotam osaleb kohtumisel AS Elering esindajatega lairibaühenduse projekti elluviimise teemal Anija vallas.
 
Kolmapäev, 10. jaanuar
 
kell 10.00 teostab järelevalve spetsialist Mihhalil Lopatkin koos Anija Vallavalitsuse ehituskomisjoni liikmetega Pillapalu külas ehitusjärelevalvet  aadressil:   Pillapalu kinnistu, Pillapalu küla, Anija vald, Harjumaa.

• kell 11.00 toimub Anija Vallavalitsuses kohtumine HEAK-i esindajatega, kus osalevad Anija Vallavalitsuse liikmed ja arendusjuht Ingeldrin Aug.
kell 11.45 osalevad noorsootööspetsialist Tuuliki Rohtla ning laste ja perede spetsialist Svetlana Lass Alavere Põhikoolis ümarlaual.

kell 14.00 osaleb noorsootööspetsialist Tuuliki Rohtla noortekeskuse juhataja Kristiina Püi'ga ümarlaual vallamajas.
 
Neljapäev, 11. jaanuar
 
kell 15.00 osaleb noorsootööspetsialist Tuuliki Rohtla Alavere Noortekeskuses Anija valla Noortekogu koosolekul.
 
 
Puhkused jaanuaris
02.01.2018 – 09.01.2018 on puhkusel abivallavanem Marge Raja
27.12.2017 – 12.01.2018 puhkab kantseleispetsilaist-volikogu sekretär Kersti Kippar