Anija valla külade nimekiri

 
Rahvastikuregistri andmetel on 2018. aasta 1. jaanuari seisuga Anija valla rahvaarv 6284 inimest, neist mehi 2777 ja naisi 2840. Rahvastiku asustustihedus on seisuga 1. jaanuar 2016 10,7 inimest km².
 
Meil on 31 küla: Aavere, Alavere, Anija, Arava, Härmakosu, Kaunissaare, Kehra, Kihmla, Kuusemäe, Lehtmetsa, Lilli, Linnakse, Looküla, Lükati, Mustjõe, Paasiku, Parila, Partsaare, Pikva, Pillapalu, Rasivere, Raudoja, Rooküla, Salumetsa, Salumäe, Soodla, Uuearu, Vetla, Vikipalu, Voose, Ülejõe. Suuremateks keskusteks on Aegviidu alev ja vallasisene Kehra linn.