Anija valla teede talihooldus

Alavere, Lükati, Rasivere, Rooküla, Uuearu, Vetla, Voose, Arava, Kaunissaare ja Pikva külades - TÜ Alvar MÜ, kontaktisik Jaanus Kalev telefon 514 7810
Kehra linnas, Lehtmetsa ja Ülejõe külades - Katkera OÜ, kontaktisik Marek Suik telefon 5567 1800
Anija, Aavere, Kuusemäe, Kehra, Partsaare, Salumetsa, Kihmla, Linnakse, Paasiku, Parila, Salumäe, Härmakosu, Kaunissaare, Lilli, Looküla, Mustjõe, Pillapalu, Raudoja, Soodla ja Vikipalu külades - Koplimäe Agro OÜ, kontaktisik Ago Pärnamäe telefon 510 0612
Aegviidu piirkonnas teostab talihooldust  BJ Tootmise OÜ, Bruno Engel   50 46 476
Anija vallas lükatakse kinnistule viivad teed lahti rahvastikuregistri järgi Anija vallas elavatele kodanikele.
Kinnistuomanikud, kelle elukoht ei ole registreeritud Anija vallas peavad lumelükkamise tellima omal kulul.
Anija valda läbivate riigimaanteede hooldust korraldab Maanteeamet.
Info tel 1510, e-post: info@mnt.ee