Vabadussõja Kehra lahingu mälestussamba taastamine Lahinguväljal

Miks on samba taastamine oluline?

4. jaanuaril 1919 toimunud Kehra lahing oli esimene edukas soomusrongilahing ja üks Vabadussõja tähtsaim murdelahing, mis peatas punaste pealetungi Tallinnale. Lahingu saatuse otsustas soomusrong number 1, mis komandör Anton Irve juhtimisel Kehra jaamast vaenlasele vastu läks. Praeguse Lahinguvälja raudteepeatuse juures peetud lahingus hävitati punaste väeüksus ja peatati vaenlase pealetung.

Kehra lahingu võidust sai alguse Eesti rahvaväe kiire edu terves Eestis ja punased tõrjuti piiri taha. Juba pooleteise kuu pärast kontrollis Eesti riigi võim kogu Eesti ala, luues niiviisi aluse noore vabariigi enesekehtestamisele.

Vabadussõja Kehra lahingu mälestussammas Lahinguväljal on austuseks neile lahingus osalenud vapratele meestele, kes vaenlase väeüksuse puruks lõid. Me võime vaid ette kujutada, mis oleks juhtunud, kui punased oleksid Tallinnasse pääsenud. Kas meil siis olekski praegust vaba Eesti riiki?

 

Vabadussõja Kehra lahingu mälestussammas valmib Lahinguväljal lahingu 100.aastapäevaks, 4.jaanuariks 2019

 

Suur, suur tänu kõigile annetajatele! Mälestussamba taastamiseks laekus 3.detsembriks annetusi 467 inimeselt, ettevõttelt, organisatsioonilt ja riigiasutuselt -ühtekokku 50 432 eurot. Tänu toetajatele saame lähinädalatel mälestussamba taastamistööd lõpetada. Samba juurde paigaldatakse tänutahvel, kus on kirjas kõigi oma nime jäädvustada soovinud rohkem kui 10 eurot annetanute nimed.

Mälestussamba pidulik avamine toimub pühapäeval, 6 jaanuaril kell 11. Täpsema informatsiooni Lahinguväljale mineva transpordi ja kohapeal toimuva kohta anname teada veel enne jõule Anija valla kodulehel ja kuulutustetahvlitel ning jõulueelsel nädalal ilmuvas ajalehes Sõnumitooja.

Kaunist ja rahulikku advendiaega soovides,

Arvi Karotam

Anija vallavanem

Mälestussamba taastamise eestvedaja

Üleskutse annetama                                       Call for donations in English

 

Millal?

Lahinguväljale rajatav mälestussammas on plaanis avada 100 aastat pärast lahingut. Avamispidu EV100 raames toimub pühapäeval, 6. jaanuaril 2019. Kehra lahingu mälestussamba taastamine Lahinguväljal on Anija valla ja kogu Eesti rahva väärikas kingitus Eesti riigi 100. juubeliks.

 

Kellega koos?

Kehra lahingu mälestussamba taastamine Lahinguväljal on Anija valla ja kogu Eesti rahva väärikas kingitus Eesti riigi 100. juubeliks. Partneritena on mälestussamba taastamisse kaasatud Eesti Sõjamuuseum, Kaitseliit ning Kaitsevägi.

 

Meediakajastus:

24. oktoober 2018 Sõnumitooja Lahin­gu­väl­ja ­sam­ba jaoks saab an­ne­ta­da 15. no­vemb­ri­ni

20. juuni 2018 Sõnumitooja Anne­tus­te ko­gu­mi­ne La­hin­gu­väl­ja mä­les­tus­sam­ba taas­ta­mi­seks jät­kub

28. veebruar 2018 Lahin­gu­väl­ja mä­les­tus­märk loo­de­tak­se taas­ta­da või­du­pü­haks

4. jaanuar 2018 Sõnumitooja Polii­ti­li­sest ka­tu­se­ra­hast 13 000 eu­rot La­hin­gu­väl­ja mä­les­tus­mär­gi jaoks

5. juuli 2017 Sõnumitooja Lahin­gu­väl­ja an­ne­tus­te ko­gu­mi­ne jät­kub

24. mai 2017 Sõnumitooja Anija valla kingitus Eesti Vabariigi 100. aastapäevaks

17. mai 2017 Sõnumitooja Kaitseväelased ja liitlased osalesid Anija vallas Lahinguvälja talgutel

12.mai 2017 Maaleht Kevadtormil osalejad liituvad homme talgutega Vabadussõja ühe tähtsama murdelahingu mälestussamba juures

12. mai 2017 Harju Elu Kes hävitas Kehra lahingu ausamba?

4. mai 2017 Linnaleht Rahva toetusel tahetakse taastada vabadussõja murdelahingu mälestussammas

28. aprill 2017 Harju Elu Anija vald soovib taastada Kehra lahingu monumendi

26. aprill 2017 Sõnumitooja Algas annetuskampaania Lahinguvälja mälestussamba taastamiseks

29. märts 2017 Sõnumitooja Lahinguvälja mälestussammas on plaan avada 4. jaanuaril 2018

29. märts 2017 Sõnumitooja Üks Vabadussõja murdelahinguid

9. juuli 2015 Linnaleht Lahinguvälja – märgiline, kuid unustatud koht

13. jaanuar 2015 Sõnumitooja Lahinguväljal on Kehra lahingut meenutav infotahvel

4.jaanuar 2015 ERR Uudised Mälestati Eesti vastupealetungi algust Vabadussõjas

4. jaanuar 2011 Sõnumitooja 92 aastat Kehra lahingust

14. detsember 2010 Sõnumitooja Kehras rääkisid noorema põlvkonna ajaloolased Vabadussõjast

23. november 2010 Sõnumitooja Kehras tuleb Vabadussõja-teemaline konverents

10. august 2010 Sõnumitooja Eesti Vabadussõja murdelahingud Anija vallas 2

22. detsember 2009 Sõnumitooja Vabadussõja Kehra lahingu ausammas jäi 1940 juunis avamata

3. märts 2009 Sõnumitooja Vikipalu peatusest sai Lahinguvälja

4. veebruar 2009 Sõnumitooja Kas Vikipalu või Lahinguvälja

 

Lisainfo:

Arvi Karotam

Anija vallavalitsus, vallavanem

Lahinguvälja mälestusmärgi taastamise töögrupi juht

Tel: 501 4914

E-mail: arvi.karotam@anija.ee