Kuidas töötavad Anija valla lasteaiad maikuus 2020. a?

Alates 4.-15.05.2020 on avatud Anija Valla Lasteaiad järgmiselt:

  • Lastetare maja (2 rühma)
  • Lepatriinu maja (1 rühm)
  • Mõmmila maja (1 rühm)

Aegviidu Lasteaed on ajavahemikul 4.-15.05.2020 suletud.

 

Alates 18. maist soovitab Anija vallavalitsus arvestada Haridus- ja Teadusministri soovitusega hoida võimaluse korral lasteaia lapsi maikuu jooksul veel kodus. Juhul kui lapsevanemate töö iseloomust tulenevalt pole võimalik seda soovitust järgida, siis tuleb lapse lasteaeda tulemise sooviga pöörduda lasteaia direktori poole.

 

 

Kas 2020. a maikuu eest tuleb lapsevanemal tasuda lasteaia osalustasu?

Anija Vallavolikogu 16.04.2020 määrus nr 71 "Koolieelsetes lasteasutustes lastevanemate poolt kaetavate kulude katmise korra kehtestamine" § 5 lõige 3 sätestab: Kuu eest, mil lasteaed on suletud kollektiivpuhkuseks või lasteaia ajutise või osalise sulgemise aja eest, mis vältab rohkem kui kümme tööpäeva, lapsevanemalt osalustasu ei nõuta.

 

 

Kuna ükski lasteaed ei ole maikuus suletud rohkem kui kümme päeva, siis tuleb kõikidel lapsevanematel tasuda lasteaia osalustasu 2020. a maikuu eest.

Kas eriolukorrast tulenevalt lasteaia või –rühma sulgemise ajal tuleb lapsevanemal maksta lasteaia osalustasu?

Vallavalitsus on peatanud lasteaia osalustasu arvete väljastamise märtsikuu eest kuni vallavolikogu vastava otsuse tegemiseni.

Lasteaia osalustasu küsimusega tegeleb Anija vallavolikogu. 16. aprillil toimuval volikogu istungil on vastava määruse eelnõu teisel lugemisel.


Täiendatud 17.04.2020:

Anija vallavolikogu 16. aprillil toimunud istungil võeti vastu määrus nr 71 "Koolieelsetes lasteasutustes lastevanemate poolt kaetavate kulude katmise korra kehtestamine".

Määruse § 5 lõige 3 sätestab: Kuu eest, mil lasteaed on suletud kollektiivpuhkuseks või lasteaia ajutise või osalise sulgemise aja eest, mis vältab rohkem kui kümme tööpäeva, lapsevanemalt osalustasu ei nõuta.

Kuna märtsikuus olid lasteaiad suletud rohkem kui kümme tööpäeva, siis märtsikuu eest lasteaia osalustasu kohta arveid lapsevanematele ei esitata.

Samuti ei esitata lasteaia osalustasu arveid lapsevanematele aprillikuu kohta.


Kas Lastetare lasteaia hoone on ohtlik?

Hoone tervikuna ei ole ohtlik. Seda tõendab ÖSEL CONSULTING OÜ poolt 13.03.2020. a koostatud Lastetare hoone ekspertiisi akt. Lasteaia kolm hoonet on ehitatud erinevatel aegadel, mis on tänaseks päevaks aga amortiseerunud ja tehniliselt halvas seisukorras ega vasta enam energiatõhususe kriteeriumitele.

Täpsemalt on hoones neli kriitilist kohta:

  • soojasõlm;
  • lasteaia hoone kahes siseruumis, mis on antud kasutamiseks MTÜ-le Korrus 3 (maadlusklubi);
  • hoone välisfassaadil karniisi amortiseerunud kohad (üksikud).

Arvestades hoones olevaid kriitilisi kohti saame tõdeda, et tegelikult ei ole laste igapäevane viibimine lasteaia hoones ohtlik ja vastab  lasteasutustele kehtestatud nõuetele.

Olemasolevat hoonet ei ole mõistlik renoveerida, vaid tuleb lammutada ja ehitada kaasaegne uus lasteaia maja. Sellise soovituse andis ka ehitusekspertiis. Käesoleval aastal alustatakse uue Lastetare hoone projekteerimisega ja selle ehitamisega alustame esimesel võimalusel. Vallavalitsus kavatseb esitada taotluse lasteaia ehituse rahastuseks Energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise meetmesse.

Anija vallavolikogu on määratlenud, et meie valla investeeringute prioriteediks nr 1 on 2020/2021 aastal uue Lastetare hoone ehitamine.