Vallavalitsuse ajutised ja alalised komisjonid

15.11.17

Aastainventuuride alaline komisjon

 

Liikmed

Telefon

E-Post

Margus Molok (esimees)

6199019

margus.molok@anija.ee 

Maarika Kungla (aseesimees)

6199020

maarika.kungla@anija.ee

Jaanika Sõmer (varade eest vastutav raamatupidaja) 6199011 jaanika.somer@anija.ee

 

 

 

 

 

Aastainventuuride ajutine 

 

komisjon  
Ilsia Väli 6199023 ilsia.vali@anija.ee

Marianne Leis

6199007

marianne.leis@anija.ee

Mait Paasik

6199021

 

mait.paasik@anija.ee

Tiina Teppan ei avaldata

ei avaldata

Astrid Promet 6199022

astrid.promet@anija.ee

Airi Hõrrak 6199006 airi.horrak@anija.ee
Inga Vainu 6199016

Inga.vainu@anija.ee

 

Ajutine korterikomisjon

 

Liikmed

Telefon

E-Post

 (esimees)

 

 

Ilsia Väli

6199023

ilsia.vali@anija.ee

Airi Hõrrak

6199006

airi.horrak@anija.ee

Maarika Kungla

6199020

maarika.kungla@anija.ee

Kai Viirmann

6020048

sotsiaalkeskus@anija.ee

 

Komisjoni ülesanne:

Vallavalitsusse tulnud korteri üürile palumise avalduste läbivaatamine ja seisukoha võtmine, arvestuse pidamine vallale kuuluvate korterite osas ning nende staatuse ja saatuse määramise osas ettepanekute tegemine otse vallavalitsusele.

 

Ajutine nimedekomisjon

 

Liikmed

Telefon

E-Post

Arvi Karotam (esimees)

6199004

arvi.karotam@anija.ee

Ene Olesk

6199002

ene.olesk@anija.ee

Mait Paasik

6199021

mait.paasik@anija.ee

Viljo Leis

6199017

viljo.leis@anija.ee

Ilsia Väli

6199023

ilsia.vali@anija.ee

Inga Vainu 6199016 inga.vainu@anija.ee

 

Komisjoni ülesanne:

Komisjoni töö eesmärgiks on Anija valla haldusterritooriumil asuvatele nimeobjektidele nimede leidmine ja nende kooskõlastamine seadusest tulenevate subjektidega.

 

Alaline alaealiste komisjon

 

Liikmed

Telefon

E-Post

Helle Söönurm (esimees)

Ei avaldata

Ei avaldata

Indrek Lillsoo (aseesimees)

5114295

indrek.lillsoo@hckehra.ee

Tuuliki Rohtla (sekretär)

5266071

tuuliki.rohtla@anija.ee

Sergei Dõmša Ei avaldata Ei avaldata

Teili Piiskoppel

 6125562

teili.piiskoppel@politsei.ee

Marianne Lõoke Ei avaldata Ei avaldata

Katre Reilent

619 9008

katre.reilent@anija.ee

 

Komisjoni ülesanne:

Alaealiste komisjon arutab alaealiste poolt toime pandud õiguserikkumisi ning rakendab mõjutusvahendeid (hoiatus, koolikorralduslikud mõjutusvahendid, vestlusele suunamine psühholoogi, narkoloogi või muu spetsialisti juurde, lepitamine, üldkasulik töö, käendus jt) või taotleb kohtult luba nende kohaldamiseks, samuti koordineerib maakonnas alaealistega tehtavat kuriteoennetust.

 

Alaline ehituskomisjon

 

Liikmed

Telefon

E-Post

 (esimees)

 

 

Inga Vainu

6199016

inga.vainu@anija.ee

Viljo Leis

5125243

viljo.leis@anija.ee

Mait Paasik

53338408

 

mait.paasik@anija.ee

Margus Molok 6199019 margus.molok@anija.ee

 

Komisjoni ülesanne on:

Kontrollida Anija valla haldusterritooriumil kasutusele võetavate ehitiste ja rajatiste seadustes kehtestatud nõuetele vastavust; teha ettepanekuid pädevatele institutsioonidele kehtestatud nõuete täitmiseks; eelnõude koostamine; komisjon võib algatada vallavalitsuse määruste ja otsuste eelnõusid ning teha ettepanekuid muude dokumentide koostamiseks.

 

Alaline Kultuuri- ja spordikomisjon

 

Liikmed

Telefon

E-Post

Ingeldrin Aug (esimees)

5125246

ingeldrin.aug@anija.ee

Liivi Hansen

5125241

liivi.hansen@anija.ee

Peep Kask 55511088

peepkask78@gmail.com

Martin Kuivallik 5089729 martin.kuivallik@eesti.ee
Kaisa Tamkivi 56985559 kaisatamkivi@gmail.com
Rene Kaalo 5274128 rene@sohvik.ee
Anne Oruaas 53402876 anneoruaas@kehrajaam.ee
Marge Raja 5125245 marge.raja@anija.ee
Elvis Hrupa 5158124 elvis.hrupa@anija.ee

 

Komisjoni ülesanne:
Koordineerib kultuuri- ja spordiürituste korraldamist vallas ja organiseerib ülevallalisi suurüritusi. menetleb komisjonile suunatud mittetulundusühingute, sihtasutuste jms orgianisatsioonide poolt esitatud rahalisi taotlusi: kontrollib nende vastavust nõuetele, eraldatud summade sihipärast kasutamist ja kasutamise kohta esitatud aruandeid, tegutseda viisil, mis aitaks kaasa rahvuskultuuri ja rahavatervise hoidmisele ja arendamisele ning olemasoleva kultuuripärandi säilitamisele.

 

Alaline sotsiaalkomisjon

 

Liikmed

Telefon

E-Post

Marge Raja (esimees)

5125245

marge.raja@anija.ee

Kai Viirmann (aseesimees) 6020048 Ei avaldata

Janne Kuuskla

Ei avaldata

Ei avaldata

Katre Reilent 619 9008

katre.reilent@anija.ee

Tiina Nõlvak 58070078 Ei avaldata

Milvi Mänd

Ei avaldata

Ei avaldata

Malle Pilve Ei avaldata Ei avaldata

 

Komisjoni ülesanne:
Menetleb komisjonile suunatud valla kodanike sotsiaaltoetuste ja -teenuste taotlemise avaldusi; valla ühekordsete sotsiaaltoetuste maksmiseks ja sotsiaalteenuste osutamiseks otsuste tegemine; tegutseda viisil, mis aitaks kaasa valla kodanike igapäevaeluga toimetulekul.

 

Anija Valla kriisikomisjon

 

Liikmed

Telefon

E-Post

Arvi Karotam (komisjoni esimees)

5014914

arvi.karotam@anija.ee

Toomas Reisi (esimene aseesimees)

55512292

 toomas.reisi@anija.ee

Jüri Julisen (teine aseesimees)

56566473

akorrakaitse@hot.ee

Viljo Leis (komisjoni sekretär)

5125243

 viljo.leis@anija.ee

Heldi Laks (teabekorraldaja)

55511866

 

 heldi.laks@anija.ee

Indrek Laaneveer (päästetööde toetuse korraldaja)

53482469

indrek.laaneveer@velko.ee

Ago Pärnamäe (tehnilise toetuse korraldaja)

5100612

 ago.parnamae@mail.ee

Margus Molok (evakuatsioonikorraldaja)

55511646

 margus.molok@anija.ee

Margus Molok (transpordikorraldaja)

55511646

 margus.molok@anija.ee

Tuuliki Rohtla (majutuskorraldaja)

5266071

 tuuliki.rohtla@anija.ee

Maarika Kungla (varustuskorraldaja)

5125244

maarika.kungla@anija.ee

Marge Raja (sotsiaalvaldkonna korraldaja) 5125245 marge.raja@anija.ee

 

Komisjoni ülesanne:

Kriisikomisjon  on Anija Vallavalitsuse  alaline komisjon, mille eesmärgiks on vallavalitsusele seadustega pandud pääste-, hädaolukorraks valmisoleku- ja kriisireguleerimisalaste kohustuste täitmise korraldamine Anija vallas.

 

Hajaasutuse programmi toetuste komisjon

 

Liikmed

Telefon

E-Post

Toomas Reisi (esimees)

55512292

toomas.reisi@velko.ee

Viljo Leis (aseesimees)

5125243

viljo.leis@anija.ee

Astrid Promet

6199022

astrid.promet@anija.ee

Mait Paasik

619 9021 mait.paasik@anija.ee

Liivi Hansen

5125241

 liivi.hansen@anija.ee

Ilsia Väli 6199023 ilsia.vali@anija.ee

 

Komisjoni ülesanne:

Komisjoni ülesandeks on vallavalitsusele laekunud taotluste läbivaatamine toetuse saamiseks hajaasustuse programmist ning ettepanekute tegemine vallavalitsusele otsus(t)e langetamiseks taotlus(t)e rahuldamise, osalise rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta.

 

Põhivarade mahakandmise komisjon

 

Liikmed

Telefon

E-Post

Viljo Leis

5125243

viljo.reis@anija.ee

Maire Sikkar

5272589

maire.sikkar@anija.ee

 

Riigihangete komisjon

 

Liikmed

Telefon

E-Post

Viljo Leis (esimees)

5125243

viljo.reis@anija.ee

Toomas Reisi (aseesimees)

55512292

toomas.reisi@anija.ee

Heldi Laks

55511866

heldi.laks@anija.ee

Liivi Hansen

5125241

liivi.hansen@anija.ee

Margus Molok

55511646

margus.molok@anija.ee

 

Komisjoni ülesanne:

Vallavalitsuse poolt korraldavate riigihangete hankemenetlusega seotud toimingute teostamine.