Valla tutvustus

7.03.17

Anija vald asub Harjumaa kagupiiril, naabriteks Aegviidu, Kose, Raasiku, Jõelähtme ja Kuusalu vald Harjumaal, Albu vald Järvamaal ja Tapa vald Lääne-Virumaal. 2016. aasta 31.detsembri seisuga on Anija valla rahvaarv 5627 inimest. 

Anija valla pindala on 521,02 km², mis moodustab 12% Harjumaast ja on oma territooriumi suuruselt kolmas vald Harjumaal. Valla haldusterritooriumist ca 50% on kaetud metsaga ning üle 3% on veekogude all.

Territooriumist suure osa hõlmavad Põhja-Kõrvemaa ja Kõrvemaa maastikukaitsealad. Lisaks eelpoolmainitule on vallas veel Anija, Niinsoni ja Maapaju looduskaitseala ja palju veekogusid: veehoidlad Soodlas, Kaunissaares, Raudojal ja Aavojal, jõed (neist suurimad Jägala ja Soodla), ojad ja kanalid. Suur osa valla maadest on metsad, sood ja rabad.

Hõre asustus ning suured marja- ja seenemetsad on matkajatele, spordihuvilistele ning vaikuse ja loodusesõpradele sobilikud. Aastaringselt on rahvarohked matka- ja suusarajad Põhja-Kõrvemaal ning Aegviidu ümbruses.

Valda läbib Tallinn-Tapa raudtee ning kolm põhimaanteed: Kose-Jägala, Perila-Jäneda ja Piibe maantee. Vallas on neli raudteepeatust: Mustjõe, Lahinguvälja, Kehra ja Parila.

Anija valla asustus on ebaühtlane, paiknedes suures osas valla lääneosas. Selle ajalooliseks põhjuseks on eelkõige raudtee, mille ümber on tekkinud asustus. Meil on 31 küla: Aavere, Alavere, Anija, Arava, Härmakosu, Kaunissaare, Kehra, Kihmla, Kuusemäe, Lehtmetsa, Lilli, Linnakse, Looküla, Lükati, Mustjõe, Paasiku, Parila, Partsaare, Pikva, Pillapalu, Rasivere, Raudoja, Rooküla, Salumetsa, Salumäe, Soodla, Uuearu, Vetla, Vikipalu, Voose ja Ülejõe ning vallasisene Kehra linn.

Anija valla arenguvisioon aastaks 2025:

Anija vald on elamisväärse elukeskkonnaga, majanduslikult mitmekesine, elujõulise kogukonnaga jätkusuutlikult arenev omavalitsus, kus elanikele on tagatud konkurentsivõimeline haridus, sealhulgas ka gümnaasiumiharidus ja sotsiaalne turvalisus.

Anija vallavalitsuse missiooniks on:

Valla elu- ja ettevõtluskeskkonna parandamine ning hariduslike arenguvõimaluste loomine valla elanike konkurentsivõime tõstmiseks.