« Tagasi

Teade "HORIZON" TSELLULOOSI JA PABERI AKTSIASELTS-i keskkonnakompleksloa muutmise taotluse menetlusse võtmise kohta

Keskkonnaamet teatab vastavalt tööstusheite seaduse § 33, et "HORIZON"
TSELLULOOSI JA PABERI AKTSIASELTS (registrikood 10089165, aadress
Anija mnt. 10, Kehra linn, Anija vald, Harju maakond) on esitanud vastavalt
tööstusheite seaduse § 51 lõikele 2 keskkonnakompleksloa nr L.KKL.HA-217188
muutmise taotluse ning Keskkonnaamet on võtnud nimetatud taotluse menetlusse.
 
Käesolevaga taotletakse keskkonnakompleksloa muutmist, kuna on selgunud, et
käitise territooriumil asuvad täiendavad välisõhu saasteallikad (reoveepuhasti),
mis põhjustavad käitise tootmisterritooriumist väljaspool välisõhu saastatuse
taseme piirväärtuse ületamist vesiniksulfiidi osas. Käitaja on koostanud
tegevuskava vesiniksulfiidi heite vähendamiseks. 2017. aasta oktoobrist alustab
käitise territooriumil tööd koostootmisjaam ning välisõhu saastamist käsitlevad
andmed vajavad täiendamist. Lisaks on käitise tegevusvaldkonnas (puitmassi,
paberi ja papi tootmine) avaldatud parima võimaliku tehnika alased järeldused
ning kompleksloa nõuded tuleb üle vaadata arvestades parima võimaliku tehnika
järeldusi. Käitise ülesseatud tootmisvõimsus on 73 500 t tselluloosi, 72 100 t
kotipaberit, 3100 t tallõli ja 100 t tärpentini aastas.
 
Keskkonnakompleksloa muutmise taotlusega saab tutvuda Keskkonnaameti
Põhja regiooni Harju kontoris, aadressil Viljandi mnt 16, Tallinn või
keskkonnaotsuste infosüsteemis aadressil
https://kotkas.envir.ee/application_registry.
 
Ettepanekuid ja vastuväiteid taotluse kohta saab esitada Keskkonnaametile teate
avaldamise päevast ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
Täiendav info tel 674 4817 või e-posti aadressil triin.tallinn@keskkonnaamet.ee.
 
Avalikkust teavitatakse maakonnalehes Harju Elu, ametlikus väljaandes
Ametlikud Teadaanded ja Anija valla veebilehel.
 
"HORIZON" TSELLULOOSI JA PABERI AKTSIASELTS-i taotletav tegevus
ei põhjusta riigipiiri ülest ebasoodsat mõju ning seega ei peeta konsultatsioone
ühegi teise Euroopa Liidu liikmesriigiga.