« Tagasi

Ootame vabaühenduste taotluseid Anija valla 2018. aasta eelarve planeerimiseks

Vabaühenduste rahastamist valla eelarvest reguleerib vabaühenduse tegevuseks toetuse taotlemise kord. Selle järgi on taotluste esitamise tähtaeg vahetult eelneva aasta 20. oktoober. Selle alusel saavad mittetulundusühingud ja seltsingud taotleda toetust, millel on erinevad liigid:

1) tegevustoetus - mittetulundusühingutele ja sihtasutustele taotleja igapäevase tegevuse korraldamiseks, arendamiseks, tutvustamiseks ja tegevuse jätkusuutlikkuse tagamiseks;
2) ühekordne toetus - vabaühendustele kohalikule elanikkonnale suunatud või kohalike elanike korraldatavate ürituste ja ühistegevuste (sh noorteprogrammide ja projektide) teostamiseks;
3) projektitoetus (sh investeeringutoetus) - vabaühendustele erinevatest fondidest ja programmidest rahastatavate projektide kaasfinantseerimiseks.

Taotlus tuleb esitada etteantud vormidele kas: 1) tegevustoetuse ja ühekordse toetuse taotlus või 2) projektitoetuse taotlus. Taotlusele tuleb lisada alljärgnevad dokumendid:
 1) kõikidel taotlejatel vormikohane tabel „Eelarve ja finantseerijad", 2) mittetulundusühingutel ja sihtasutustel liikmete nimekiri ning esmakordsel taotlemisel ka põhikiri ja põhikirjalised muudatused; 3) seltsingutel koopia ühise tegutsemise lepingust. Taotlusvormid leiate valla kodulehelt (kerige lehekülje lõppu).

Palun vaadake kindlasti korrast üle abikõlblikud ja mitteabikõlblikud tegevused ja kulud (§ 5 ja 6) ja taotluse eraldamise põhimõtted (§ 7).

Lisainfo ja abi taotluse koostamisel:
Ingeldrin Aug
Anija vallavalitsus, arendusjuht
Tel: 61990255125246
E-mail: ingeldrin.aug@anija.ee
Skype: ingeldrin.viljak