« Tagasi

Katastriüksuste koha-aadresside muutmine (Alavere küla, Kose mnt)

Anija Vallavalitsus algatas 21.02.2017 toimunud istungil Alavere külas Kose maanteega piirnevate katastriüksuste, millele ei ole aadress määratud Kose maantee järgi, koha-aadressi muutmise. Liikluspinna järgi määratavates lähiaadressides kasutatavad aadressinumbrid määratakse nii, et ühel pool liikluspinda kõrvuti asetsevatel maaüksustel või järjestikku paiknevatel hoonetel on paaritud numbrid ja teisel pool liikluspinda asetsevatel maaüksustel või järjestikku paiknevatel hoonetel on paarisnumbrid.
Kuna suuremale osale Kose maanteega piirnevatele katastriüksustele on määratud aadress Kose maantee järgi ja need on nummerdatud kooskõlas kehtivate nõuetega saab olemasolevat numeratsiooni järgides määrata aadressi ka nendele kuuele Kose maanteega piirnevale hoonestatud katastriüksusele, mille aadress ei ole määratud Kose maantee järgi.
Anija vallas Alavere külas Kose maanteega piirnevate koha-aadresse on eelnõu järgi kavas muuta alljärgnevalt:

Jrk

Kinnistu nr

Katastritunnus

Senine aadress

Uus aadress

1.

13010502

14002:002:0289

Alavere küla, Alavere rahvamaja

Alavere küla, Kose mnt 1

2.

286002

14002:002:0380

Alavere küla, Garaaži

Alavere küla, Kose mnt 1a

3.

7857102

14002:002:0103

Alavere küla, Lao

Alavere küla, Kose mnt 3

4.

13007102

14002:002:0288

Alavere küla, Mõmmila

Alavere küla, Kose mnt 5

5.

13195102

14002:002:0307

Alavere küla, Alavere Põhikool

Alavere küla, Kose mnt 6

6.

45202

14002:002:0130

Alavere küla, Ojaveere

Alavere küla, Kose mnt 7

Koha-aadressi muutmise korralduse eelnõu saadetakse tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Kose mnt piirnevatele kinnistute omanikele. Aadressiandmete muutmine ei too puudutatud isikutele kaasa lisaasjaajamisi, muudatused tehakse automaatselt kõigis registrites (rahvastikuregister, ehitisregister, kinnistusraamat). Oma arvamusi on puudutatud isikutel aega esitada kuni 10. märtsini 2017.