« Tagasi

Aegviidu alevi üldplaneering on algatatud

Anija Vallavolikogu 18.01.2018 otsusega nr 28 algatati Anija valla territooriumi osa Aegviidu alevi üldplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH). Üldplaneeringu peamiseks eesmärgiks on Aegviidu alevi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine. Planeeringuala hõlmab kogu Aegviidu alevi, mille suurus on 11,97 km². KSH eesmärgiks on leida sobivaimad lahendusvariandid üldplaneeringuga kavandatavateks tegevusteks, millega on võimalik vältida või vähendada ebasoodsat mõju keskkonnale ning edendada säästvat arengut. Vallavalitsusel tuleb korraldada Anija Vallavolikogu 27.08.2015 otsusega nr 155 algatatud Anija valla üldplaneeringu ja käesolevaga algatatava Aegviidu alevi üldplaneeringute menetluste ühendamine Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse kohaselt. Otsusega saab tutvuda Anija Vallavalitsuse veebilehel www.anija.ee.