« Tagasi

Aegviidu alevi Uueveski tn 4 detailplaneering on kehtestatud

Anija Vallavalitsuse 12.04.2018 korraldusega nr 2-3/240 kehtestati Aegviidu alevi Uueveski tn 4 kinnistu detailplaneering Aegviidu alevi Uueveski tn 4 kinnistu (katastritunnus 11201:001:0133) detailplaneeringuga on lahendatud hoonestusala ühe puhkemaja ja abihoonete ehitamiseks. Samuti on lahendatud tehnovõrgud hoonete teenindamiseks. Kuna tegemist on puhkepiirkonnaga, siis ühe puhkehoone rajamine olulisi muudatusi kaasa ei too. Vastavalt Aegviidu valla üldplaneeringule on planeeritava ala maakasutuse juhtotstarve puhkemajutuse ja turismimaa. Tegemist on üldplaneeringu kohase detailplaneeringuga.