« Tagasi

Aegviidu alevi Jõe tn 14 kinnistu detailplaneering on vastu võetud.

 

Anija Vallavalitsuse 13.02.2018 korraldusega nr 2-3/97 võeti vastu Aegviidu alevi Jõe tn 14 kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu ala asub Aegviidu alevis tiheasusutusala servaalal hoonestamata kinnistul. Piirneb metsaalaga ja elamumaadega. Planeeringuala suurus ca 2000 m2. Detailplaneeringu lahenduses on määratud ehitusõigus ja hoonestusala ühe elamu ja selle abihoonete püstitamiseks ning on lahendatud ehitiste teenindamiseks vajalikud rajatised. Olemasolev juurdepääs on tagatud Jõe tänavalt. Kuna tegemist on väikeelamute piirkonnaga, siis olulisi muudatusi ühe elamu püstitamine kaasa ei too. Järgib üldplaneeringut.

Detailplaneering on avalikul väljapanekul 9.03.2018 – 23.03.2018 Anija Vallavalitsuses F.R.Kreutzwaldi tn 6, Kehra linn ja elektrooniliselt http://anija.kovtp.ee/vastuvoetud-detailplaneeringud. Arvamused esitada e-postile inga.vainu@anija.ee.