« Tagasi

Aavoja tee 17, 19 ja 21 maaüksuste detailplaneering kehtestati

Anija Vallavalitsus kehtestas 30.01.2018 korraldusega nr 2-3/61 Vikipalu küla Aavoja tee 17, 19 ja 21 maaüksuste detailplaneeringu. Anija vallas Vikipalu küla Aavoja tee 17, 19 ja 21 maaüksuste detailplaneeringuga on suurendatud hoonestusalasid ja ehitusõigust kahe elamu ja abihoonete püstitamiseks. Juurdepääsutee on lahendatud varasema detailplaneeringuga, mis on kehtestatud Anija Vallavolikogu 26.03.2008 otsusega nr 384 „Detailplaneeringu kehtestamine". Tee väljaehitamise kohustus on tee omanikul kaasates teised tee kasutajad. Planeeringu elluviimisega ei kaasne olulisi muudatusi võrreldes varasema planeeringuga.