Anija Vallavalitsus korraldab koostamisel oleva Anija valla üldplaneeringu tutvustamiseks avalikud arutelud, mis toimuvad: 5. aprill kell 18.00 Anija mõisas 6. aprill kell 18.00 Alavere...

Anija valla üldplaneeringu arutelud

Anija Vallavalitsus korraldab koostamisel oleva Anija valla üldplaneeringu tutvustamiseks avalikud arutelud, mis toimuvad: 5. aprill kell 18.00 Anija mõisas 6. aprill kell 18.00 Alavere...

  Anija Vallavolikogu  44. istung toimub neljapäeval, 23.03.2017 algusega kell 9.00  volikogu saalis.   Päevakorra projekt:     1. ...

Anija Vallavolikogu 44. istung toimub neljapäeval, 23.03.2017 algusega kell 9.00 volikogu saalis

  Anija Vallavolikogu  44. istung toimub neljapäeval, 23.03.2017 algusega kell 9.00  volikogu saalis.   Päevakorra projekt:     1. ...

Anija Vallavalitsuse 10.03.2017 korraldusega nr 93 algatati Risti maaüksuse detailplaneering. Anija valla Anija küla Risti (katastritunnus 14001:001:0680 ) maaüksus asub Anija külas...

Anija külas algatati detailplaneering

Anija Vallavalitsuse 10.03.2017 korraldusega nr 93 algatati Risti maaüksuse detailplaneering. Anija valla Anija küla Risti (katastritunnus 14001:001:0680 ) maaüksus asub Anija külas...

Pühapäeval, 2. aprillil kell 12-18 toimub Kehra Gümnaasiumis laste lauluvõistlus "Anija Valla Laululaps 2017". REGISTREERIMISVORM LAE ALLA SIIT

Anija Valla Laululaps 2017

Pühapäeval, 2. aprillil kell 12-18 toimub Kehra Gümnaasiumis laste lauluvõistlus "Anija Valla Laululaps 2017". REGISTREERIMISVORM LAE ALLA SIIT

Anija valla Anija küla Risti (katastritunnus 14001:001:0680 ) maaüksus asub Anija külas olemasolevate põllumajanduslike tootmisalade vahetus läheduses. Planeeringuala hõlmab ühe osa Risti...

Anija Vallavalitsuse 10.03.2017 korraldusega nr 93 algatati Risti maaüksuse detailplaneering

Anija valla Anija küla Risti (katastritunnus 14001:001:0680 ) maaüksus asub Anija külas olemasolevate põllumajanduslike tootmisalade vahetus läheduses. Planeeringuala hõlmab ühe osa Risti...

Anija Vallavalitsus algatas 28.02.2017 korraldusega nr 82 Vikipalu küla Aavoja tee 17, 19 ja 21 maaüksuste detailplaneeringu . Maaüksuste asukoht on Vikipalu külas Aavoja oja põhja poolsel...

Vikipalu külas Aavoja teel algatati detailplaneering

Anija Vallavalitsus algatas 28.02.2017 korraldusega nr 82 Vikipalu küla Aavoja tee 17, 19 ja 21 maaüksuste detailplaneeringu . Maaüksuste asukoht on Vikipalu külas Aavoja oja põhja poolsel...

19. veebruaril toimusid Kehra spordihoones Anija valla meistrivõistlused sulgpallis. Anija Valla Spordimaailma poolt esmakordselt korraldatud võistlustel osales 15 sportlast, nende seas 11 meest...

Anija valla sulgpallimeistriks tuli Alari Ehanurm

19. veebruaril toimusid Kehra spordihoones Anija valla meistrivõistlused sulgpallis. Anija Valla Spordimaailma poolt esmakordselt korraldatud võistlustel osales 15 sportlast, nende seas 11 meest...

Anija Vallavalitsus algatas 21.02.2017 toimunud istungil Alavere külas Kose maanteega piirnevate katastriüksuste, millele ei ole aadress määratud Kose maantee järgi, koha-aadressi muutmise....

Katastriüksuste koha-aadresside muutmine (Alavere küla, Kose mnt)

Anija Vallavalitsus algatas 21.02.2017 toimunud istungil Alavere külas Kose maanteega piirnevate katastriüksuste, millele ei ole aadress määratud Kose maantee järgi, koha-aadressi muutmise....

Reedel, 17. veebruaril toimus Harjumaa kohalike omavalitsusüksuste töötajate ja nende volikogude liikmete XXVII talispordipäev. Esindatud oli kokku üheksa valda-linna ja lisaks Maavalitsuse...

Anija vallavalitsus saavutas Harjumaa talispordipäevadel kolmanda koha

Reedel, 17. veebruaril toimus Harjumaa kohalike omavalitsusüksuste töötajate ja nende volikogude liikmete XXVII talispordipäev. Esindatud oli kokku üheksa valda-linna ja lisaks Maavalitsuse...

Pärjad asetavad Anija Vallavalitsuse ja Kaitseliidu Rävala maleva esindajad. Ajakava on järgmine: 11.00 – Vetla vabadussõja mälestusmärk 11.30 – Voose vabadussõja mälestusmärk 12.00 –...

Eesti Vabariigi 99. aastapäeval, 24. veebruaril toimuvad Anija vallas asuvate vabadussõja mälestusmärkide juures austamisüritused

Pärjad asetavad Anija Vallavalitsuse ja Kaitseliidu Rävala maleva esindajad. Ajakava on järgmine: 11.00 – Vetla vabadussõja mälestusmärk 11.30 – Voose vabadussõja mälestusmärk 12.00 –...

4.-5. veeburaril 2017 toimus Tartus XXI segakooride võistulaulmine TULJAK, mis tõi Miina Härma gümnaasiumisse kokku 26 koori. Teiste seas ka Anija valla segakoor "Hannijöggi", kes astus üles...

Anija valla segakoor "Hannijöggi" edukas esinemine võistulaulmisel

4.-5. veeburaril 2017 toimus Tartus XXI segakooride võistulaulmine TULJAK, mis tõi Miina Härma gümnaasiumisse kokku 26 koori. Teiste seas ka Anija valla segakoor "Hannijöggi", kes astus üles...

Anija valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalik väljapanek Anija vald korraldab vastavalt planeerimisseaduse (PlanS) §82 üldplaneeringu ja...

Anija valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalik väljapanek

Anija valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalik väljapanek Anija vald korraldab vastavalt planeerimisseaduse (PlanS) §82 üldplaneeringu ja...

  Anija Vallavolikogu  43. istung toimub neljapäeval, 09.02.2017 algusega kell 9.00  volikogu saalis.   Päevakorra projekt:   ...

Anija Vallavolikogu 43. istung toimub neljapäeval, 09.02.2017 algusega kell 9.00 volikogu saalis

  Anija Vallavolikogu  43. istung toimub neljapäeval, 09.02.2017 algusega kell 9.00  volikogu saalis.   Päevakorra projekt:   ...