Lille elamupiirkonna arendus

 

 Lille elamupiirkond

Anija vallale kuuluvad  kaheksa kinnistut ühe tervikliku objektina pindalaga 66 457 m² Lille elamupiirkonna arendamiseks:

1.     kinnistu nr 9874802/98748, katastritunnus 29001:005:0080, pindala 52920 m²;

2.     kinnistu nr 338202/3382, katastritunnus 29001:005:0050, pindala 1067 m²;

3.     kinnistu nr 338502/3385, katastritunnus 29001:005:0060, pindala 1602 m²;

4.     kinnistu nr 333302/3333, katastritunnus 29001:005:0070, pindala 1600 m²;

5.     kinnistu nr 338602/3386, katastritunnus 29001:005:0010, pindala 2465 m²;

6.     kinnistu nr 338302/3383, katastritunnus 29001:005:0020, pindala 1832 m²;

7.     kinnistu nr 244002/2440, katastritunnus 29001:005:0030, pindala 2551 m²;

8.     kinnistu nr 338402/3384, katastritunnus 29001:005:0040, pindala 1880 m².

 

 Lille elamupiirkonna arendamine peab toimuma vastavalt 1993. aastal koostatud „Kehra alevi elamurajooni ühepereelamute kvartali planeerimisprojektile" (Töö nr 40-93PR).

Detailplaneeringu kohaselt on võimalik rajada 27 elamumaa sihtotstarbega katastriüksust, suurustega 1452  – 2596 m². Hoonestuse üldpind on kokku ca 8000 m² .

Elamupiirkonda on kavas projekteerida  3-5 erineva tüüpprojektiga eramuid, eesmärgiga saavutada arhitektuuriline ühtsus ja tasakaalustatud ruumiline areng.

Kinnistutele on lubatud ehitada ühepereelamuid ja kaksikelamuid. Hooned on ette nähtud viilkatusega (20 – 50º) sokli- või poolsoklikorrusega, soovitavalt ilma eraldiseisvate majandushooneteta, kompaktse ehitisena. Maksimaalne korruselisus kaks korrust.

Asendiplaan

Täiendav informatsioon Anija Vallavalitsuse arendusjuht Meeli Kuul, tel: 6199025 või 58200239,e-mail: meeli.kuul@anija.ee.