Hanked

16.05.17
Anija Vallavalitsus korraldab riigihanke lihthanke
 
Hanke nimi "Kehra sotsiaalelemu renoveerimine"
Hanketeade on avaldatud riiklikus riigihangete registris https://riigihanked.riik.ee/register
viitenumber 186777. Pakkumuste esitamise tähtaeg 31.05.2017.