« Tagasi

Kuusemäe küla Kuusemäe põik 1-4 maaüksuste detailplaneeringu eelnõu on avalikustamisel.

Anija Vallavalitsus korraldab Kuusemäe küla Kuusemäe põik maaüksuste detailplaneeringu eelnõu avaliku väljapaneku 21.09.2017- 23.10.2017. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Anija Vallavalitsuses aadressil F.R.Kreutzwaldi tn 6 Kehra linn ja digitaalselt http://anija.kovtp.ee/algatatud-detailplaneeringud. Planeeritav ala asub Anija vallas Kuusemäe külas Kuusemäe tee ääres Kuusemäe põik 1, 1a, 2, 2a, 3,3a, 4 ja 4a maaüksustel. Planeeringuala piir nähtav joonistel. Planeeringuala suurus ca 10 ha. Detailplaneeringu lahenduses on tehtud ettepanek ehitusõiguse määramiseks kaheksa väikeelamu ja nende abihoonete ehitamiseks, maa sihtotstarbe määramiseks, kruntideks jaotamiseks ning töötatud välja ala teenindamiseks vajalikud tehnovõrgud ja rajatised. Rajatakse ühine puurkaev ja ühine juurdepääsutee servituudina. Planeeringualale avaliku kasutusega teed ei ole planeeritud. Arvamused detailplaneeringu lahenduse kohta esitada kirjalikult e-posti aadressile inga.vainu@anija.ee.