« Tagasi

Anija Valla Noortekeskus otsib enda meeskonda noorsootöötajat (0,75 koormusega)!

Kui tunned, et Sind teeb õnnelikuks tahe ja soov töötada noortega ning sul on soov
nendega koos töötades muuta nende igapäeva elu huvitavamaks ja sisukamaks, siis oled
Sina just see, keda me otsime!
Noorsootöötaja ülesandeks on vahetu töö noortega ja noortegruppidega. Noorte arendamine ja
nende arenguks sobivate tingimuste loomine. Noorte vahetu kaasamine erinevate tegevuste
kavandamisse ja koostööle suunamine. Lisaks on noorsootöötaja võtmetegevuseks noortega
usaldusliku suhte loomine ja hoidmine ning noorte omaalgatuse ja vastutuse arendamine.
Oluliseks tööülesandeks on võrgustikutöös osalemine.
 
Ootame Sind, kui:
 Omad soovi töötada noortega
 Omad kõrgharidust (või keskeri haridust) eelistatult noorsootöö või pedagoogika erialal.
Oodatud on aga kandideerima ka sotsiaaltöö, rekreatsiooni, psühholoogia või kultuuri
erialal õppinu. Vastav haridus võib olla ka omandamisel
 Omad väga head eesti keele oskust nii kõnes kui kirjas ja vene keele oskust suhtlustasandil
 Omad head arvuti kasutamise oskust (Word, Excel)
 
Olulised isiksuseomadused on:
 Hea suhtlemisoskus
 Tolerantsus
 Loovus ja algatusvõime
 Tasakaalukus ja pingetaluvus
 Järjekindlus ja vastutustundlikkus
 Juhendamisoskus ja aja planeerimise võime
 
Hea on, kui Sul on veel:
 Eelnev töökogemus noorsootöö valdkonnas
 Autojuhilubade olemasolu
 Projektijuhtimise ja kirjutamise kogemus ja oskus
 
Pakume Sulle:
 Meeldivat ja kaasaegset töökeskkonda
 Stabiilset palka
 Erialaseid täiendkoolitusi
 Eneseteostuse võimalusi
 Uusi väljakutseid
 
Töö asukoht: Anija vald, Alavere noortekeskus
Kandideerimisel esitada sooviavaldus koos alljärgnevate dokumentidega hiljemalt 31. August
2017, kas e-posti teel kristiina.pyi@anija.ee :
 CV koos motivatsioonikirjaga
 Haridust ja ametikohale vastavust tõendavate dokumentide koopiad
 Kandidaadi soovil muud tema poolt oluliseks peetavad dokumendid