« Tagasi

Anija Vallavalitsus sai toetust Alavere lasteaed Mõmmila renoveerimiseks

Anija Vallavalitsus sai toetust 185 610 eurot Alavere lasteaed Mõmmila renoveerimiseks meetmest „Lasteaedades energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamine", mida koordineerib Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus koostöös Rahandusministeeriumiga. Tegemist on CO2 heitkoguste ühikute enampakkumisel saadava tulu meetmega.

Lasteaed avati 1967 aastal ning hoone on amortiseerunud ja selle majandamine kulukas. Peale katusekatte vahetamise ja vahelae soojustamise 2007. aastal ning akende vahetuse möödunud suvel, ei ole renoveerimistöid tehtud. Nüüd kavas oleva renoveerimise eesmärk on suurendada energiatõhusust lasteaia hoones. Selleks soojustatakse välisseinad ja katus, tehakse avatäidete töid, asendatakse küttesüsteem, paigaldatakse soojustagastusega ventilatsioonisüsteem ja jahutussüsteem, renoveeritakse valgustus, paigaldatakse kulujälgimis ja arvestisüsteemid ning päikesepaneelid, teostatakse vajalikud projekteerimistööd ning tagatakse omanikujärelevalve.

Projekteerimisega on kavas alustada sel sügisel ning lasteaed saab renoveeritud 2018. aasta sügiseks. Kogu projekti arvestuslik eelarve on 432 000 eurot, millest toetatakse 185 610 euro ulatuses. Omafinantseering, arvestuslikult 246 390 eurot, kaetakse Anija vallaeelarvest. Täpsed kulud selguvad peale riigihangete läbiviimis