« Tagasi

Anija Vallavolikogu 45. istung toimub neljapäeval, 18.05.2017 algusega kell 9.00 volikogu saalis

Otseülekannet volikogu istungist saate jälgida siit.

 

Anija Vallavolikogu 45. istung toimub neljapäeval, 18.05.2017 algusega kell 9.00 volikogu saalis.
 
Päevakorra projekt:
1. OÜ Velko AV tööst. Margus Nõlvak
2. Anija Valla Noortekeskuse tööst. Kristiina Püi
3. Enampakkumise tulemuste kinnitamine (Raudtee 5). Toomas Reisi
4. Soodla küla Päikese maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise algatamata jätmine. Toomas Reisi
5. Anija Vallavolikogu 24.01.2013 määruse nr 86 „Anija vallale kuuluvates hoonetes
asuvate ruumide rendihindade kehtestamine" muutmine. Toomas Reisi
6. Anija Vallavolikogu 17.06.2010 määrusega nr 18 kinnitatud „Anija Valla
Kultuurikeskuse põhimääruse" ja „Anija Valla Spordikeskuse põhimääruse" muutmine.
Marge Raja
7. Anija Vallavolikogu 20.03.2014 määruse nr 16 "Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse
rahaliste vahendite jäägi kasutamise kord" kehtetuks tunnistamine. Marge Raja
8. Sotsiaalteenuste osutamise kord. Marge Raja
9. Valimiskomisjoni moodustamine. Heldi Laks
10. Teated

*Eelarve täitmine seisuga 30.04.2017 Liivi Hansen

 
Järgmine volikogu istung 15.06.2017
 
Jaanus Kalev
Volikogu esimees