« Tagasi

Anija Vallavalitsus võttis vastu detailplaneeringu Kehra linnas Välja tänav 2

Anija Vallavalitsuse 11.04.2017 korraldusega nr 2-3/138 võeti vastu Anija vallas Kehra linnas Välja tn 2 maaüksuse detailplaneering. Detailplaneeringuga on täpsustatud uue Kehra linna biokütusel toimiva katlamaja ehitamisõigus, arhitektuursed nõuded, liiklus- ja heakorra ning tehnokommunikatsioonide lahendamine. Katlamaja kolm puidukatelt planeeritakse võimsusega 4MW, 2MW ning 5,8 MW, kokku korraga töös olev võimsus 6 MW. Detailplaneering on kooskõlastatud vajalike asutustega ning vastab õigusaktidele ja linna ruumilise arengu eesmärkidele. Detailplaneering järgib üldplaneeringut. Detailplaneeringule võib esitada ettepanekuid ja vastuväiteid avaliku väljapaneku jooksul, mis toimub 26.04.2017-11.05.2017 kirjalikult Anija Vallavalitsusele (F.R.Kreutzwaldi tn 6, Kehra linn) või e-posti teel inga.vainu@anija.ee.