« Tagasi

Külavanemate ja kogukondade ümarlaud

Kutsume teid 25. aprillil kell 18 Kehrasse, vallamaja volikogu saali külavanemate ja kogukondade ümarlauale
Arutame:
1.       Anija valla üldplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine (ehk missugused on tulevikus teie kodupaigas ehitustingimused ja kuidas maakasutust suunatakse? Kuhu planeerida nt tuletõrje veevõtukohti, kergliiklusteid, külaplatse vms? Missugused keskkonnamõjud nende arengutega kaasnevad?) kohal on Hendrikson ja Ko ning vallavalitsuse esindajad
2.       Vabadussõja Lahinguvälja mälestussamba taastamisest vallavanem Arvi Karotam
3.       Kogukonna poolt algatatud teemad
 
Ümarlauale on oodatud kõik kogukondade eestvedajad, külavanemad, külaseltsid jt.
Anija Vallavalitsus