« Tagasi

Kogukondliku koostöö kiirendist Anija Lüliti hoogu saanud kiire interneti arendamine maapiirkondades läheb lahti kogu Harjumaal

Harjumaal algas valdade ja linnade ülene koostöö, et elanikud ja ettevõtted saaksid endale koju ja
kontorisse kaasaegse lairibaühenduse.
Aasta tagasi osalesid Anija Lülitil kohalikud, kes pidasid plaani, kuidas jõuaks kiire lairiba internet iga
majapidamiseni Anija vallas. Sellest said hoogu uued tegevused ning nüüd, aasta hiljem, loodi projekt
DigiMaa, millega on liitunud kõik Harjumaa omavalitsused ning mille eestvedajaks on Harjumaa
Omavalitsuste Liit.
 
Ühine ettevõtmine algatati, kuna suuremale osale Harjumaa elanikest ja ettevõtetest ei ole täna
kaasaegne internetiühendus kättesaadav. Sideettevõtjad kas ei võimalda liitumist või küsivad selle
eest tuhandeid eurosid. Harjumaa valdade ja linnade juhid jõudsid ühisele seisukohale, et kaasaegne
valguskaablil põhinev lairibaühendus peab olema kõigile taskukohase hinnaga kättesaadav. Riik on
lairiba baasvõrgu rajamist aastaid toetanud ning nüüd on valmis toetama ka majade võrku
ühendamist.
 
Anija vallavanem Arvi Karotami sõnul on tegemist vajaliku tegevusega jätkusuutliku kohaliku arengu
vaates: „ Valguskaabli ühendus on tänapäeval vajalik nii ettevõtjatele kui inimeste koduses
elukorralduses. Nõudmised ühenduse kiirusele ja kvaliteedile kasvavad pidevalt, andes võimaluse
edastada ülikiireid interneti-, televisiooni-, telefoniteenuseid ja palju muud, mis on tänapäeva
kaasaegses maakodus või ettevõttes elementaarsed."
 
DigiMaa on koostööprojekt, mille eesmärgiks on, et kõik soovijad saaksid endale koju ja kontorisse
kaasaegse internetiühenduse. Projekti käigus selgitatakse välja elanike ja ettevõtete vajadused
tänapäevase lairibaühenduse järele. Samuti selgitatakse välja sideettevõtete plaanid
valguskaablivõrkude rajamiseks ning planeeritakse kaasaegsed võrgud Harjumaale. Esimeses etapis
on oluline osa ka selgitustööl, mis on lairibaühendus ning millised on selle eelised näiteks õhu kaudu
või telefoniliini pidi tuleva internetiga. Samuti selgitatakse elanikele, mida nad ise teha saavad, kui
soovivad DigiMaa võrguga liituda.
Selleks, et kõik kaasaegsed teenused jõuaksid iga huviliseni, tuleb osaleda küsitlusel
digimaa.ee/kysitlus/ ja märkida kaardile oma asupaik, kuhu võrguühendust planeerida.