« Tagasi

Anija Vallavalitsus kuulutab välja konkursi LASTE- JA PEREDESPETSIALISTI ametikohale

ANIJA  VALLAVALITSUS
(aadress F. R. Kreutzwaldi tn 6 Kehra linn Anija vald Harjumaa)
kuulutab välja avaliku konkursi
ANIJA  VALLA  LASTE- JA PEREDESPETSIALISTI
vabale ametikohale kandideerimiseks 
 
Peamised tööülesanded:
 • Lapsevanemate nõustamine, vajadusel abivajajate probleemide lahendamine.
 • Lapse abivajaduse hindamine ja huvide väljaselgitamine, lapse abistamiseks meetmete pakkumine ja vajadusel juhtumikorralduse algatamine.
 • Lapsesse puutuvate vanemate vaheliste vaidluste lahendamine.
 • Programmi STAR andmete sisestamine ja juhtumite menetlemine.
 • Eestkosteasutuse rollist tulenevate tööülesannete täitmine, sh lastekaitsealaste kohtudokumentide ettevalmistamine ja arvamuste esitamine ning eestkosteasutuse esindamine kohtus.
 • Asenduskodus elavate ning eeskostet vajavate laste eestkoste ja hooldusega seonduvate küsimuste lahendamine.
 • Lapsi puudutavate vallavalitsuse õigusaktide ettevalmistamine.
 • Lastekaitsealane preventiivne töö: programmide ja projektide väljatöötamine lapsi ohustavate riskide ennetamiseks ja vähendamiseks.
 • Tugiteenuste koostöövõrgustiku väljaarendamise jätkamine ning koostöö lasteasutuste vastavate spetsialistide ning teiste ametkondade ja organisatsioonidega.
 
Kandidaadile esitatavad nõuded:
 • Erialane ettevalmistus ja kõrgharidus (Lastekaitsetöötaja peab hiljemalt kahe aasta möödumisel alates lastekaitsetöötajana teenistusse asumisest omandama sotsiaaltöötaja kutse spetsialiseerumisega lastekaitsele).
 • Oma töövaldkonda puudutavate õigusaktide tundmine.
 • B-kategooria juhilubade omamine.
 
Kasuks tuleb Sinu:
 • Varasem töökogemus (sotsiaal- või lastekaitsevaldkonnas, laste või peredega töötamisel).
 • Eesti keele oskus kõrgtasemel.
 • Vene keele valdamine ametialase suhtluse tasandil.
 • Arvutioskused: tekstitöötlus, elektronposti kasutamise oskus, arvutiprogrammi STAR valdamine.
 • Väga hea suhtlemis-, väljendus- ja kuulamisoskus.
 • Isiklikud omadused: tolerantsus, pühendumus, pingetaluvus, empaatiavõime, otsustusvõime, vastutus- ja kohusetunne, koostöö- ja motiveerimisvõime.
 
Omalt poolt pakume:
 • võimalust oma ideede teostamiseks tehes huvitavat ja mitmekesist tööd;
 • sõbralikku ja toetavat meeskonda;
 • motiveerivat töötasu ja abi sisse-elamisel;
 • 35 kalendripäeva põhipuhkust.
 
Konkursil osalemiseks tuleb Sul esitada:
 • motivatsioonikiri
 • elulookirjeldus
 • haridust tõendavate dokumentide koopiad
 
Tööle asumine: esimesel võimalusel
 
Kandideerimisavaldus esitada läbi CV Keskuse (www.cvkeskus.ee) 27. aprilliks 2017.
Lisainfo Marge Raja tel 619 9005, 512 5245 või marge.raja@anija.ee