Sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll viis mais ja juunis läbi 400 vastajaga esindusliku uuringu, mille eesmärgiks oli saada ülevaade Anija valla elanike hinnangutest oma koduvallale. ...

Saar Poll viis Anija vallas läbi rahulolu uuringu

Sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll viis mais ja juunis läbi 400 vastajaga esindusliku uuringu, mille eesmärgiks oli saada ülevaade Anija valla elanike hinnangutest oma koduvallale. ...

Olete oodatud osalema reedel, 23.juunil lillede asetamisel ja mälestusmiitingutel Anija vallas asuvate Vabadussõja ausammaste juures. Ajakava: 10.30 –Priske 11.00 – Lahinguvälja ...

Mälestusmiiting ja lillede asetamine Vabadussõja ausammastele

Olete oodatud osalema reedel, 23.juunil lillede asetamisel ja mälestusmiitingutel Anija vallas asuvate Vabadussõja ausammaste juures. Ajakava: 10.30 –Priske 11.00 – Lahinguvälja ...

  Keskkonnainvesteeringute Keskus toetab Keskkonnaprogrammist meie koolide ja lasteaedade õpilastele tuleval õppeaastal loodus- ja keskkonnahariduskeskustes loodushariduslike...

KIK toetab Anija valla koole ja lasteaedu õppeprogrammide läbiviimisel

  Keskkonnainvesteeringute Keskus toetab Keskkonnaprogrammist meie koolide ja lasteaedade õpilastele tuleval õppeaastal loodus- ja keskkonnahariduskeskustes loodushariduslike...

Noored saavad alates tänasest esitada omaalgatuslikke ideid konkursile "Nopi Üles!", et viia ellu oma soov kogukonna arengu toetamiseks. Tänavu on saanud omaalgatustele toetust, nõustamist...

Konkurss “Nopi Üles!” ootab noortelt uusi ideid

Noored saavad alates tänasest esitada omaalgatuslikke ideid konkursile "Nopi Üles!", et viia ellu oma soov kogukonna arengu toetamiseks. Tänavu on saanud omaalgatustele toetust, nõustamist...

Otseülekannet volikogu istungist saate jälgida siit .  
Kõik on oodatud andma sisendit Anija valla arengukava muutmiseks. Arengukava on üheks olulisemaks aluseks vallaeelarve koostamisel, kohustuste võtmisel, investeeringute kavandamisel ning...

Alustame valla arengukava uuendamist

Kõik on oodatud andma sisendit Anija valla arengukava muutmiseks. Arengukava on üheks olulisemaks aluseks vallaeelarve koostamisel, kohustuste võtmisel, investeeringute kavandamisel ning...

Anija Vallavalitsus korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise Anija valla omandis oleva kinnistu, aadressiga F. R. Kreutzwaldi tn 5a, Kehra linn, Anija vald, Harjumaa, registriosa nr...

Korraldame avaliku kirjaliku enampakkumise kinnistule F. R. Kreutzwaldi tn 5a rentniku leidmiseks

Anija Vallavalitsus korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise Anija valla omandis oleva kinnistu, aadressiga F. R. Kreutzwaldi tn 5a, Kehra linn, Anija vald, Harjumaa, registriosa nr...

Pakkumise objekt: Anija vallale kuuluvad  kaheksa kinnistut ühe tervikliku objektina pindalaga 66 457 m² Lille elamupiirkonna arendamiseks: ...

Kuulutame välja eelläbirääkimistega pakkumise vallavara võõrandamiseks Lille elamupiirkonna arendamiseks

Pakkumise objekt: Anija vallale kuuluvad  kaheksa kinnistut ühe tervikliku objektina pindalaga 66 457 m² Lille elamupiirkonna arendamiseks: ...

DigiMaa esindajad külastavad Harjumaa omavalitsusi DigiTuuril. Anija valla elanikega tullakse kohtuma 6. juunil kl 18 Anija mõisas. Räägime DigiMaa projektist, milles Anija vald osaleb. ...

DigiMaa projekti DigiTuur Anijal

DigiMaa esindajad külastavad Harjumaa omavalitsusi DigiTuuril. Anija valla elanikega tullakse kohtuma 6. juunil kl 18 Anija mõisas. Räägime DigiMaa projektist, milles Anija vald osaleb. ...

Anija valla vallavanem Arvi Karotam kutsub Teid 6. juunil kell 18:00 vallamajja, et üheskoos arutada kuidas korraldada ja parandada meie elukeskkonda elamisväärsemaks. Seda soovi saame...

Lugupeetud korteriühistute juhatuse liikmed ja haldurid

Anija valla vallavanem Arvi Karotam kutsub Teid 6. juunil kell 18:00 vallamajja, et üheskoos arutada kuidas korraldada ja parandada meie elukeskkonda elamisväärsemaks. Seda soovi saame...

Eile, 31. mail toimunud rahvusvahelise kaugtööpäeva raames andis Targa Töö Ühing välja Kaugtöö Tegija märgised. Kaugtöö Tegija märgise eesmärk on tunnustada ja kaasata organisatsioone, kes...

Anija vald sai Kaugtöö Tegija märgise

Eile, 31. mail toimunud rahvusvahelise kaugtööpäeva raames andis Targa Töö Ühing välja Kaugtöö Tegija märgised. Kaugtöö Tegija märgise eesmärk on tunnustada ja kaasata organisatsioone, kes...

Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müüki vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri 28.04.2010...

Avalik kirjalik enampakkumine

Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müüki vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri 28.04.2010...

Sõiduplaani muudatus kohalikul liinil Voose - Kehra – Voose   Väljumised suunal Voose-Kehra alates 13.06.2017 - 29.08.2017 Voose kell 9:00 Vetla kell 9:05 Alavere kell...

Suvine sõiduplaani muudatus

Sõiduplaani muudatus kohalikul liinil Voose - Kehra – Voose   Väljumised suunal Voose-Kehra alates 13.06.2017 - 29.08.2017 Voose kell 9:00 Vetla kell 9:05 Alavere kell...

Seoses ametnike koolitusega on Anija vallavalitsus suletud alates 25.05. kuni 26.05.2017.

Teadaanne

Seoses ametnike koolitusega on Anija vallavalitsus suletud alates 25.05. kuni 26.05.2017.

Anija Vallavalitsuse 23.05.2017 korraldusega nr 2-3/207 algatati Kehra külas Lepa maaüksuse detailplaneering . Lepa maaüksus asub Kehra linna läheduses hajaasusutsue ja tiheasustuse ülemineku...

Kehra külas on algatatud Lepa maaükse detailplaneering

Anija Vallavalitsuse 23.05.2017 korraldusega nr 2-3/207 algatati Kehra külas Lepa maaüksuse detailplaneering . Lepa maaüksus asub Kehra linna läheduses hajaasusutsue ja tiheasustuse ülemineku...

Anija Vallavalitsuse 23.05.2017 korraldusega nr 2-3/208 võeti vastu Anija vallas Kehra linnas Välja tn 2 maaüksuse detailplaneering . Detailplaneeringuga on täpsustatud Kehra linna biokütusel...

Uue katlamaja detailplaneering on kehtestatud

Anija Vallavalitsuse 23.05.2017 korraldusega nr 2-3/208 võeti vastu Anija vallas Kehra linnas Välja tn 2 maaüksuse detailplaneering . Detailplaneeringuga on täpsustatud Kehra linna biokütusel...

Tervist edendavate lasteaedade (TEL) võrgustikku kuuluvad vabatahtlikkuse alusel liitunud lasteaiad, kes lähtuvad oma tegevuses tervist edendava lasteaia põhimõtetest. Tervist edendava...

Kehra Linnalasteaed Lastetare liitus tervist edendavate lasteaedade võrgustikuga

Tervist edendavate lasteaedade (TEL) võrgustikku kuuluvad vabatahtlikkuse alusel liitunud lasteaiad, kes lähtuvad oma tegevuses tervist edendava lasteaia põhimõtetest. Tervist edendava...

Kodutoetus aitab lasterikastel peredel parandada oma elamistingimusi. Riiklik tagastamatu toetus eluasemetingimuste parandamiseks ja kaasajastamiseks on mõeldud lasterikastele peredele, kus...

Lasterikastel peredel on võimalik taotleda kodutoetust

Kodutoetus aitab lasterikastel peredel parandada oma elamistingimusi. Riiklik tagastamatu toetus eluasemetingimuste parandamiseks ja kaasajastamiseks on mõeldud lasterikastele peredele, kus...