Keskkonnaamet teatab vastavalt tööstusheite seaduse § 33, et "HORIZON" TSELLULOOSI JA PABERI AKTSIASELTS (registrikood 10089165, aadress Anija mnt. 10, Kehra linn, Anija vald, Harju...

Teade "HORIZON" TSELLULOOSI JA PABERI AKTSIASELTS-i keskkonnakompleksloa muutmise taotluse menetlusse võtmise kohta

Keskkonnaamet teatab vastavalt tööstusheite seaduse § 33, et "HORIZON" TSELLULOOSI JA PABERI AKTSIASELTS (registrikood 10089165, aadress Anija mnt. 10, Kehra linn, Anija vald, Harju...

KEHRA LASTEAED LEPATRIINU kuulutab välja konkursi õppealajuhataja vaba ametikoha täitmiseks 0,75 kohta. Lasteaed Lepatriinu on mitmete aastakümnete vältel tõestanud oma elujõulisust. Meil...

Konkurss õppealajuhataja vaba ametikoha täitmiseks Kehra Lepatriinu lasteaias

KEHRA LASTEAED LEPATRIINU kuulutab välja konkursi õppealajuhataja vaba ametikoha täitmiseks 0,75 kohta. Lasteaed Lepatriinu on mitmete aastakümnete vältel tõestanud oma elujõulisust. Meil...

1–3-aastaste laste arenguülesanne on oma keha ja teda ümbritseva maailma tundmaõppimine. Tohutu uudishimu, vajadus kõike ise järele katsuda, maitsta, loopida, ronida jne paneb neid sageli...

Kuidas väikelastega ohtudest rääkida ja ära hoida traagilisi veeõnnetusi

1–3-aastaste laste arenguülesanne on oma keha ja teda ümbritseva maailma tundmaõppimine. Tohutu uudishimu, vajadus kõike ise järele katsuda, maitsta, loopida, ronida jne paneb neid sageli...

Anija Valla Keskraamatukogu kuulutas välja valla 25.aastapäevale pühendatud joonistusvõistluse "Kehra 10 aasta pärast". Võistlusele saadetud tööd on nüüd vaatamiseks ja hindamiseks väljas Kehra...

Tule vaatama ja hindama joonistusvõistluse "Kehra 10 aasta pärast" töid

Anija Valla Keskraamatukogu kuulutas välja valla 25.aastapäevale pühendatud joonistusvõistluse "Kehra 10 aasta pärast". Võistlusele saadetud tööd on nüüd vaatamiseks ja hindamiseks väljas Kehra...

Anija Vallavolikogu 15.06.2017 otsusega nr 315 võeti vastu detailplaneering Kehra linnas raudtee, Põhja, Mulla ja Salo tänavate ning Kose mnt 2a, 2b maaüksustega piirneval alal....

Põhja tänava kortermajade detailplaneering on avalikustamisel

Anija Vallavolikogu 15.06.2017 otsusega nr 315 võeti vastu detailplaneering Kehra linnas raudtee, Põhja, Mulla ja Salo tänavate ning Kose mnt 2a, 2b maaüksustega piirneval alal....

Anija Vallavalitsus sai toetust 185 610 eurot Alavere lasteaed Mõmmila renoveerimiseks meetmest „Lasteaedades energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamine", mida koordineerib...

Anija Vallavalitsus sai toetust Alavere lasteaed Mõmmila renoveerimiseks

Anija Vallavalitsus sai toetust 185 610 eurot Alavere lasteaed Mõmmila renoveerimiseks meetmest „Lasteaedades energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamine", mida koordineerib...

Sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll viis mais ja juunis läbi 400 vastajaga esindusliku uuringu, mille eesmärgiks oli saada ülevaade Anija valla elanike hinnangutest oma koduvallale. ...

Saar Poll viis Anija vallas läbi elanike rahulolu uuringu

Sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll viis mais ja juunis läbi 400 vastajaga esindusliku uuringu, mille eesmärgiks oli saada ülevaade Anija valla elanike hinnangutest oma koduvallale. ...

Olete oodatud osalema reedel, 23.juunil lillede asetamisel ja mälestusmiitingutel Anija vallas asuvate Vabadussõja ausammaste juures. Ajakava: 10.30 –Priske 11.00 – Lahinguvälja ...

Mälestusmiiting ja lillede asetamine Vabadussõja ausammastele

Olete oodatud osalema reedel, 23.juunil lillede asetamisel ja mälestusmiitingutel Anija vallas asuvate Vabadussõja ausammaste juures. Ajakava: 10.30 –Priske 11.00 – Lahinguvälja ...

  Keskkonnainvesteeringute Keskus toetab Keskkonnaprogrammist meie koolide ja lasteaedade õpilastele tuleval õppeaastal loodus- ja keskkonnahariduskeskustes loodushariduslike...

KIK toetab Anija valla koole ja lasteaedu õppeprogrammide läbiviimisel

  Keskkonnainvesteeringute Keskus toetab Keskkonnaprogrammist meie koolide ja lasteaedade õpilastele tuleval õppeaastal loodus- ja keskkonnahariduskeskustes loodushariduslike...

Noored saavad alates tänasest esitada omaalgatuslikke ideid konkursile "Nopi Üles!", et viia ellu oma soov kogukonna arengu toetamiseks. Tänavu on saanud omaalgatustele toetust, nõustamist...

Konkurss “Nopi Üles!” ootab noortelt uusi ideid

Noored saavad alates tänasest esitada omaalgatuslikke ideid konkursile "Nopi Üles!", et viia ellu oma soov kogukonna arengu toetamiseks. Tänavu on saanud omaalgatustele toetust, nõustamist...

Otseülekannet volikogu istungist saate jälgida siit .  
Kõik on oodatud andma sisendit Anija valla arengukava muutmiseks. Arengukava on üheks olulisemaks aluseks vallaeelarve koostamisel, kohustuste võtmisel, investeeringute kavandamisel ning...

Alustame valla arengukava uuendamist

Kõik on oodatud andma sisendit Anija valla arengukava muutmiseks. Arengukava on üheks olulisemaks aluseks vallaeelarve koostamisel, kohustuste võtmisel, investeeringute kavandamisel ning...

Anija Vallavalitsus korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise Anija valla omandis oleva kinnistu, aadressiga F. R. Kreutzwaldi tn 5a, Kehra linn, Anija vald, Harjumaa, registriosa nr...

Korraldame avaliku kirjaliku enampakkumise kinnistule F. R. Kreutzwaldi tn 5a rentniku leidmiseks

Anija Vallavalitsus korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise Anija valla omandis oleva kinnistu, aadressiga F. R. Kreutzwaldi tn 5a, Kehra linn, Anija vald, Harjumaa, registriosa nr...

Pakkumise objekt: Anija vallale kuuluvad  kaheksa kinnistut ühe tervikliku objektina pindalaga 66 457 m² Lille elamupiirkonna arendamiseks: ...

Kuulutame välja eelläbirääkimistega pakkumise vallavara võõrandamiseks Lille elamupiirkonna arendamiseks

Pakkumise objekt: Anija vallale kuuluvad  kaheksa kinnistut ühe tervikliku objektina pindalaga 66 457 m² Lille elamupiirkonna arendamiseks: ...

DigiMaa esindajad külastavad Harjumaa omavalitsusi DigiTuuril. Anija valla elanikega tullakse kohtuma 6. juunil kl 18 Anija mõisas. Räägime DigiMaa projektist, milles Anija vald osaleb. ...

DigiMaa projekti DigiTuur Anijal

DigiMaa esindajad külastavad Harjumaa omavalitsusi DigiTuuril. Anija valla elanikega tullakse kohtuma 6. juunil kl 18 Anija mõisas. Räägime DigiMaa projektist, milles Anija vald osaleb. ...

Anija valla vallavanem Arvi Karotam kutsub Teid 6. juunil kell 18:00 vallamajja, et üheskoos arutada kuidas korraldada ja parandada meie elukeskkonda elamisväärsemaks. Seda soovi saame...

Lugupeetud korteriühistute juhatuse liikmed ja haldurid

Anija valla vallavanem Arvi Karotam kutsub Teid 6. juunil kell 18:00 vallamajja, et üheskoos arutada kuidas korraldada ja parandada meie elukeskkonda elamisväärsemaks. Seda soovi saame...

Eile, 31. mail toimunud rahvusvahelise kaugtööpäeva raames andis Targa Töö Ühing välja Kaugtöö Tegija märgised. Kaugtöö Tegija märgise eesmärk on tunnustada ja kaasata organisatsioone, kes...

Anija vald sai Kaugtöö Tegija märgise

Eile, 31. mail toimunud rahvusvahelise kaugtööpäeva raames andis Targa Töö Ühing välja Kaugtöö Tegija märgised. Kaugtöö Tegija märgise eesmärk on tunnustada ja kaasata organisatsioone, kes...

Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müüki vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri 28.04.2010...

Avalik kirjalik enampakkumine

Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müüki vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri 28.04.2010...