7.03.17

Alavere, Lükati, Rasivere, Rooküla, Uuearu, Vetla, Voose, Arava, Kaunissaare ja Pikva külades - TÜ Alvar MÜ, kontaktisik Jaanus Kalev telefon 514 7810

Kehra linnas, Lehtmetsa ja Ülejõe külades - Katkera OÜ, kontaktisik Marek Suik telefon 5567 1800

Anija, Aavere, Kuusemäe, Kehra, Partsaare, Salumetsa, Kihmla, Linnakse, Paasiku, Parila, Salumäe, Härmakosu, Kaunissaare, Lilli, Looküla, Mustjõe, Pillapalu, Raudoja, Soodla ja Vikipalu külades - Koplimäe Agro OÜ, kontaktisik Ago Pärnamäe telefon 510 0612

Anija vallas lükatakse teed lahti rahvastikuregistri järgi Anija vallas elavatele kodanikele.
Vallas elavad inimesed, kelle registreeritud elukoht ei ole Anija vallas peavad lumelükkamise omal kulul tellima.

Anija valda läbivate riigimaanteede hooldust korraldab Maanteeamet.
Info tel 1510, e-post: info@mnt.ee

Toimetaja: SIIRI SÕSTAR