Kose-Anija Noorte Tugila

Kose-Anija Noorte Tugila alustas 2016. aastal  Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse (Eesti ANK) poolt ellu viidud Noorte Tugila programmiga, mis pakub tuge 15–26aastastele noortele, kes ei õpi ega tööta. Eelkõige on see mõeldud noortele, kes on töötamise või õppimisega hõivamata, kuid sihtgruppi kuuluvad ka koolist väljalangemisohus noored ning lapsehooldupuhkusel olevad noored emad. Programmi eesmärgiks on noorte, kes ei õpi ega tööta, tagasitoomine kogukonna- ja ühiskonnaellu.

Kose-Anija Noorte Tugila spetsialist on käesoleva aasta aprillist Helina Lillsoo, kes on mobiilne noorsootöötaja ja soovib üles leida abivajavad noored ning toetada neid haridustee jätkamisel või töö leidmisel. Noorte nõustamised toimuvad koostöös erinevate valdkondlike spetsialistidega Kose noortekeskuses ja Anija mõisas MTÜ Koostöökoda ruumides, kohtumiseks tuleb eelnevalt aeg kokku leppida.

Tugila kutsub üles kogukonna elanikke märkama enda ümber noori, kes ei õpi ega tööta ja võivad vajada väikest tõuget või toetust edasi liikumiseks. Samuti palume Kose ja Anija vallas tööandjatel teatada vabadest töökohtadest. Ühendust saab võtta nii e-posti tugila.kosenk@gmail.com teel või helistades numbril 56922868.

Noortekeskuste Noorte Tugila programmi tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" raames.

Noorte Tugila programmi kohta leiab rohkem infot: www.tugila.ee ja Kose-Anija-NoorteTugila Facebooki lehelt