Valla kantselei

22.08.16

Nimi

Amet

Telefon

Mobiil

E-post

Haridus
Heldi Laks Vallasekretär 619 9001 55511866

heldi.laks@anija.ee

kõrg
Ilsia Väli Referent 619 9023 55511877 ilsia.vali@anija.ee kõrg

Ene Olesk

Registripidaja

619 9002

 

ene.olesk@anija.ee

kesk

Kersti Kippar

Kantseleispetsialist-volikogu sekretär

619 9024

55513080

kersti.kippar@anija.ee

kesk-eri
Siiri Sõstar Infospetsialist 619 9000 5296771 anija@anija.ee kesk-eri
           

 

Vallavalitsuse koosseis

10.08.16

Nimi

Amet

Telefon

Mobiil

E-post

Haridus

Arvi Karotam

Vallavanem

619 9004

5014914

arvi.karotam@anija.ee

kõrg

Toomas Reisi

Majandusteenistuse juht 619 9015 55512292
 
kõrg

Marge Raja

Abivallavanem

619 9005

5125245

marge.raja@anija.ee

kõrg
Liivi Hansen Finantsjuht 619 9010 5125241 liivi.hansen@anija.ee kõrg

 

Sotsiaalvaldkond

28.03.17

Nimi

Amet

Telefon

Mobiil

E-post

Haridus

Airi Hõrrak

Sotsiaaltööspetsialist
teenuste alal

619 9006

55511944

airi.horrak@anija.ee

kõrg

Marianne Leis

Sotsiaaltööspetsialist
toetuste alal

619 9007

53311154

marianne.leis@anija.ee

kõrg
Katre Reilent Laste- ja peredespetsialist 619 9008 5125242 katre.reilent@anija.ee rakenduskõrg

Tuuliki Rohtla

Noorsootöö spetsialist

619 9009

5266071

tuuliki.rohtla@anija.ee

rakenduskõrg

 

 

       

 

Finants

25.08.16

Nimi

Amet

Telefon

Mobiil

E-post

Haridus

Liivi Hansen

Finantsjuht

619 9010

5125241

  liivi.hansen@anija.ee kõrg

 Mairit Margat

Raamatupidaja

619 9011

5272589

mairit.margat@anija.ee

rak. kõrg

Maire Sikkar

Raamatupidaja

619 9013

5272589

maire.sikkar@anija.ee

kesk

Jaanika Sõmer

Raamatupidaja 619 9012 5272589 jaanika.somer@anija.ee kõrg

 

 

Planeerimine, maakorraldus, ehitus

2.12.15

Nimi

Amet

Telefon

Mobiil

E-post

Haridus
Toomas Reisi Majandusteenistuse juht 619 9015 55512292 toomas.reisi@anija.ee kõrg
Inga Vainu Arhitekt-planeeringutespetsialist 619 9016 5272963 inga.vainu@anija.ee kõrg

Mait Paasik

Maakorraldaja

619 9021

53338408

mait.paasik@anija.ee

kõrg

Viljo Leis

Ehitusspetsialist

619 9017

5125243

viljo.leis@anija.ee

kõrg

 

Keskkond, taristu

16.11.16

Nimi

Amet

Telefon

Mobiil

E-post

Haridus

Evelin Kolbak

Keskkonnaspetsialist

619 9022

58189033

evelin.kolbak@anija.ee

kõrg

Maarika Kungla

Haldusspetsialist

619 9020

5125244

maarika.kungla@anija.ee

kesk

Margus Molok

Majandusspetsialist 619 9019 55511646 margus.molok@anija.ee kesk

Teet Tamm

Metsaspetsialist

teisipäeviti 8.15-12.00

5019274

teet.tamm@keskkonnaamet.ee

  

 

Järelevalve

Nimi

Amet

Telefon

Mobiil

E-post

Haridus

Mihhalil Lopatkin

Väärteomenetleja

619 9018 55512773

mihhail.lopatkin@anija.ee

kõrg
Talehh Gusseinov (teenistussuhe peatatud) Väärteomenetleja        

 

Arendus

Nimi

Amet

Telefon

Mobiil

E-post

Haridus

Ingeldrin Aug

Arendusjuht

619 9025

5125246

ingeldrin.aug@anija.ee

kesk